Author: Stanisław Trzeciak

Urodzony w Brześciu nad Bugiem 08 października 1973 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. W   1997 roku obronił pracę magisterską na temat: „Przetargowy tryb zawarcia umowy cywilno-prawnej” pod kierunkiem Pani prof. Dr hab. Zofii Policzkiewicz. W latach 1997-2002 pracował jako wykładowca na Wydziale prawa Państwowego Uniwersytetu w Brześciu im. A.S. Puszkina. W latach 2003-2013 zajmował się praktyką radcowską na Białorusi oraz w Federacji Rosyjskiej.