Bartosz Słomiński

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w dziedzinie prawa cywilnego, a w szczególności ochrony dóbr osobistych. Nadto w kręgu jego zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z prawem prasowym i karnym. Uczestnik konferencji międzynarodowych, które odbyły się na Uniwersytecie Michała Romera w Wilnie i Państwowym Uniwersytecie Petersburskim. Członek międzynarodowej organizacji pozarządowej. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w poznańskich kancelariach prawnych. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

Avatar
spożywanie_alkoholu_w_miejscu_publicznym

Zakaz spożywania alkoholu w miejscu publicznym, prawda czy mit?

Jednym z bardziej powszechnie znanych w naszym społeczeństwie wykroczeń jest spożywanie alkoholu w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Pytając się przeciętnego przechodnia o miejsca, w których nie wolno konsumować „napojów procentowych”, ten odpowie z pełnym przekonaniem „miejsca publiczne”. W niniejszym artykule pochylimy się nad problematyką prawną wskazanego zakazu, odpowiadając jednocześnie na pytanie, które może dla wielu …

Zakaz spożywania alkoholu w miejscu publicznym, prawda czy mit? Czytaj więcej »

wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez wynajmującego

Jednym z popularniejszych rodzajów umów cywilnoprawnych jest umowa najmu lokalu. Zawierając tę umowę, wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal do używania na czas oznaczony bądź nieoznaczony, w zamian za czynsz. Regulacje prawne odnoszące się do najmu lokalu zostały zawarte w kodeksie cywilnym oraz ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym oraz zmianie kodeksu cywilnego. …

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez wynajmującego Czytaj więcej »

dowody z zatrutego drzewa

Dowody uzyskane w  wyniku przestępstwa, czyli owoce zatrutego drzewa w postępowaniu karnym

W ostatnich dniach dość popularnym tematem w mediach jest kwestia oparcia przez sąd rozstrzygnięcia na dowodach pochodzących bezpośrednio z czynu zabronionego. Wiąże się to z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2015 roku nowelizacji kodeksu postępowania karnego, a  w szczególności z powstaniem regulacji art. 168a. Czy rzeczywiście od 1 lipca 2015 roku w polskim …

Dowody uzyskane w  wyniku przestępstwa, czyli owoce zatrutego drzewa w postępowaniu karnym Czytaj więcej »

postępowanie upominawcze

Postępowanie upominawcze – co musisz wiedzieć? [SPRAWDŹ!]

Postępowanie upominawcze jest dość podobne do omówionego wcześniej postępowania nakazowego. Również mamy do czynienia z wydaniem przez sąd na posiedzeniu niejawnym nakazu zapłaty, od którego należy w terminie dwutygodniowym od doręczenia wnieść tzw. inny środek zaskarżenia (pod koniec artykułu znajdziesz wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty). W pierwszej kolejności opisując postępowanie upominawcze, warto wskazać na cechę, …

Postępowanie upominawcze – co musisz wiedzieć? [SPRAWDŹ!] Czytaj więcej »

sprzeciw od wyroku zaocznego

Sprzeciw od wyroku zaocznego [PORADNIK]

Stosując podział środków zaskarżenia na zwyczajne (apelacja, zażalenie), nadzwyczajne (kasacja, skarga o wznowienie postępowania) i inne, sprzeciw od wyroku zaocznego zaliczymy do trzeciej wymienionej grupy. Czym jest wyrok zaoczny? Na samym początku należy rozważyć, czym jest wyrok zaoczny oraz kiedy może dojść do jego wydania. Jest to jedna z forma orzeczenia merytorycznego, rozstrzygającego istotę sprawy,  …

Sprzeciw od wyroku zaocznego [PORADNIK] Czytaj więcej »

zarzuty do nakazu zapłaty

Zarzuty do nakazu zapłaty, czyli kilka słów o postępowaniu nakazowym

W niniejszym artykule zostanie omówiony tzw. inny środek zaskarżenia, a konkretnie zarzuty od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu odrębnym nazywanym postępowaniem nakazowym. Na wstępie należy przyjrzeć się samej istocie postępowania nakazowego, która z kolei determinuje możliwość wydania orzeczenia, o jakim wspomniano w tytule. Kilka słów o postępowaniu nakazowym Postępowanie nakazowe jest postępowaniem fakultatywnym, a więc …

Zarzuty do nakazu zapłaty, czyli kilka słów o postępowaniu nakazowym Czytaj więcej »

terminy w postępowaniu cywilnym

Terminy w postępowaniu cywilnym [PORADNIK]

Zgodnie ze słownikową definicją „terminem” jest czas określony na wykonanie jakiegoś działania. Terminy w postępowaniu cywilnym możemy podzielić, biorąc za kryterium adresata przepisu normującego dokonanie danej czynności w określonym czasie na: terminy dotyczące sądu oraz terminy wiążące strony i innych uczestników postępowania. Te terminy w postępowaniu cywilnym musisz znać W następnej kolejności możemy podzielić terminy na …

Terminy w postępowaniu cywilnym [PORADNIK] Czytaj więcej »

Zaliczenie darowizny do schedy spadkowej

Zaliczenie darowizny do schedy spadkowej – przykład

W poprzednim artykule rozważaliśmy temat działu spadku, omawiając, jak działa ta regulacja w ogólnym zarysie. Tematem niniejszego tekstu jest wpływ darowizny na dział spadku, a konkretnie jak ona wpływa na wartość jego poszczególnych wydzielonych części. Wyobraźmy sobie taką sytuację Jan N. umiera, pozostawiając córkę i żonę, a spadek po nim wyceniany jest na 100 tys. …

Zaliczenie darowizny do schedy spadkowej – przykład Czytaj więcej »

dział spadku

Dział spadku – jak przebiega postępowanie? [SPRAWDŹ]

Odpowiadając na pytanie: czym jest dział spadku, najlepszą i najbardziej treściwą odpowiedzią jest „zniesienie współwłasności majątku po zmarłym”. W chwili śmierci spadkodawcy otwiera się spadek, a jednocześnie spadkobiercy stają się właścicielami majątku po zmarłym zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego bądź testamentowego, a więc wyłączając przedmioty stanowiące zapis windykacyjny (kiedy mamy testament, w chwili śmierci zapisobierca …

Dział spadku – jak przebiega postępowanie? [SPRAWDŹ] Czytaj więcej »

jak napisać testament ?

Jak napisać testament? SPRAWDŹ o czym musisz pamiętać!

Przedsięwzięcie sporządzenia testamentu pozornie wydaje się czynnością dość nieskomplikowaną, jeżeli chodzi o aspekty techniczne bądź prawne. Niestety jest to tylko pozór, bowiem zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego niedotrzymanie formy pewnych czynności związanych ze sporządzeniem testamentu może kosztować nas jego nieważnością. W tym artykule dowiesz się jak napisać testament. Co to jest testament? W pierwszej kolejności …

Jak napisać testament? SPRAWDŹ o czym musisz pamiętać! Czytaj więcej »