Paweł Michałek

absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletni członek międzynarodowej organizacji pozarządowej. Do jego głównych obszarów specjalizacji należą prawo handlowe, prawo cywilne oraz prawo międzynarodowe prywatne. Posiada trzyletnie doświadczenie zdobyte w trakcie współpracy z kilkoma kancelariami prawniczymi w Poznaniu. Posługuje się językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym oraz językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym.

Avatar

Jak przyjąć albo odrzucić spadek? [INSTRUKCJA]

Gdy ustalony zostanie już kręg spadkobierców, czy to na podstawie przepisów ustawy, czy w oparciu o testament, każdy ze spadkobierców ma sześć miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o powołaniu do spadku na to, aby przyjąć albo odrzucić spadek. Jak przyjąć albo odrzucić spadek? Kodeks cywilny rozróżnia dwa rodzaje przyjęcia spadku: przyjęcie proste, czyli takie, …

Jak przyjąć albo odrzucić spadek? [INSTRUKCJA] Czytaj więcej »

Pozew o podwyższenie alimentów i zasada ustalania ich wysokości

Tematem niniejszej artykułu jest kwestia możliwości podwyższenia alimentów, do świadczenia których zobowiązany wobec dziecka jest rodzic. Zasada ogólna ustalania wysokości alimentów Zasadą ogólną, w świetle art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jest to, że zakres świadczeń alimentacyjnych, a więc wysokość alimentów, zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości rodziców …

Pozew o podwyższenie alimentów i zasada ustalania ich wysokości Czytaj więcej »

czynności z samym sobą | pełnomocnictwo procesowe |

Kompendium pełnomocnika część III – czynności z samym sobą oraz wygaśnięcie pełnomocnictwa

Niniejszy artykuł stanowi część III przygotowanego przeze mnie kompendium pełnomocnika. W poprzedniej części opracowania poruszyłem elementarne kwestie związane z formą i wygaśnięciem pełnomocnictwa. Na zakończenie cyklu szczegółowo opisałem tak zwaną problematykę czynności z samych sobą. Omówiłem także kwestię przekroczenia umocowania. Przygotowana przeze mnie seria tworzy kompleksową wiedzę, jaką powinien znać pełnomocnik, a także osoba udzielające …

Kompendium pełnomocnika część III – czynności z samym sobą oraz wygaśnięcie pełnomocnictwa Czytaj więcej »

rodzaje| forma| wygasnięcie pełnomocnictwa - kompendium część II

Rodzaje | forma | wygaśnięcie pełnomocnictwa – kompendium część II.

Niniejszy artykuł stanowi część II kompendium najważniejszych informacji o pełnomocnictwie. W poprzednim artykule szczegółowo przybliżyłem zagadnienia związane z pojęciem samego pełnomocnictwa, jak i przedstawiłem krąg osób mogących je udzielić. Wskazałem także, jakie należy spełnić cechy, aby móc zostać pełnomocnikiem. Dzisiejszy artykuł w sposób naturalny stanowi kontynuację moich poprzednich rozważań. Rodzaje pełnomocnictw Wyróżnia się trzy rodzaje …

Rodzaje | forma | wygaśnięcie pełnomocnictwa – kompendium część II. Czytaj więcej »

pełnomocnictwo

Czym jest pełnomocnictwo? najważniejsze informacje! cz. I

W obrocie prawnym dopuszczalne jest działanie poprzez pełnomocnika, co oznacza, że pewnych czynności prawnych nie musimy dokonywać osobiście a poprzez osobę do tego umocowaną. Czym jest pełnomocnictwo? Pełnomocnictwo jest jednostronną czynnością prawną polegającą na umocowaniu danej osoby do działania w naszym imieniu i na naszą rzecz. Jednostronny charakter tej czynności oznacza, że do jej dokonania …

Czym jest pełnomocnictwo? najważniejsze informacje! cz. I Czytaj więcej »

refundacja okularów przez pracodawcę

Refundacja okularów przez pracodawcę – obowiązek pracodawcy

Obowiązki pracodawcy. Zgodnie z Kodeksem pracy (dalej: “k.p.”), obowiązkiem każdego pracodawcy jest nieodpłatne dostarczenie pracownikowi środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informowanie go o sposobach posługiwania się tymi środkami (art. 2376 § 1 k.p.). Obowiązki pracodawcy Pracodawca jest ponadto obowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony …

Refundacja okularów przez pracodawcę – obowiązek pracodawcy Czytaj więcej »

Kiedy mam prawo do zachowku po rodzicach?

Kiedy mam prawo do zachowku po rodzicach?

Zachowek jest to wartość udziału spadkowego, który przypadałby osobie bliskiej spadkodawcy przy dziedziczeniu ustawowym. Zachowkowi został już poświęcony osobny artykuł, do lektury którego zapraszam. Komu przysługuje zachowek po rodzicach? W pierwszej kolejności zachowek przysługuje zstępnym spadkodawcy (dzieciom), następnie zaś małżonkowi oraz rodzicom. Kiedy powstaje uprawnienie do zachowku? Danej osobie przysługuje zachowek, gdy nie otrzymał on …

Kiedy mam prawo do zachowku po rodzicach? Czytaj więcej »

Jakie są różnice pomiędzy zadatkiem a zaliczką?

Zadatek czy zaliczka? jaka jest między nimi różnica? [SPRAWDŹ]

Zadatek czy zaliczka? Co jest dla mnie korzystniejsze? Zarówno zadatek, jak i zaliczka to zastrzeżenia umowne stanowiące pewnego rodzaju „przedpłaty” dokonywane przed zawarciem umowy. Obie te instytucje znacząco różnią się od siebie, jednakże często są one mylone, a określające je terminy błędnie stosowane jako synonimy. Czym jest zadatek? Zadatek jest formą wzmocnienia zobowiązania, jego ochrony, …

Zadatek czy zaliczka? jaka jest między nimi różnica? [SPRAWDŹ] Czytaj więcej »

ubezwłasnowolnienie

Czym jest ubezwłasnowolnienie? Czym zdolność do czynności prawnych?

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją uregulowaną w art. 13 i następnych Kodeksu cywilnego. Instytucja ta jest nierozerwalnie związana z zagadnieniem zdolności do czynności prawnych, dlatego też, aby w pełni zrozumieć, czym jest ubezwłasnowolnienie, konieczne jest wytłumaczenie, czym jest zdolność do czynności prawnych. Czym jest zdolność do czynności prawnych? Zdolność do czynności prawnych należy na wstępie odróżnić od …

Czym jest ubezwłasnowolnienie? Czym zdolność do czynności prawnych? Czytaj więcej »

nabycie spadku

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku, czyli ustalenie, kto i w jakim stosunku odziedziczy pozostawiony po zmarłym spadek. Stwierdzenie nabycia spadku następuje w postępowaniu prowadzonym w trybie nieprocesowym. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku Uczestnikami tego postępowania powinny być wszystkie osoby mogące wchodzić w rachubę zarówno jako spadkobiercy ustawowi, jak i testamentowi. Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku …

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku Czytaj więcej »