Jak odzyskać pieniądze od komornika? zajął więcej niż powinien!

Witam, kiedy komornik zwraca pieniądze, które zajął w nadmiarze? mam dwa konta bankowe i wynagrodzenie wpływające na jedno z tych kont. Dług u komornika wynosi 4 000 zł, komornik zabrał łącznie prawie 12 000 zł dlaczego?

Czy dostanę zwrot od komornika? jak dług powinienem czekać na te pieniądze? są na to jakieś przepisy? czeka mnie wiele wydatków, potrzebuję tych pieniędzy, które niesłusznie zajął komornik. Nie wiem co robić, proszę o poradę jak odzyskać pieniądze od komornika?


Jak odzyskać pieniądze od komornika?

wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy

Witaj serdecznie, rzeczywiście skoro podajesz, że dług wynosił jedynie 4 000 zł, a do komornika wpłynęło, aż 12 000 zł, to wychodzi na to, że doszło do nadpłaty. Muszę cię jednak uprzedzić, że komornik nie musi zwrócić ci całej kwoty, na jaką liczysz.

W postępowaniu egzekucyjnym oprócz należności głównej (wartość długu)  komornik dochodzi zapłaty dodatkowych kosztów, odsetek liczonych za każdy dzień zwłoki, aż do całkowitego zaspokojenia w wysokości orzeczonej przez sąd, kosztów postępowania komorniczego, opłaty egzekucyjnej, kosztów zastępstwa prawnego w sprawie sądowej oraz w egzekucji itp.

Sięgając po postanowienie o wszczęciu egzekucji, zyskasz wiedzę, jakie kwoty zostały doliczone do należności głównej. Natomiast cała egzekucja powinna zostać przez komornika rozliczona stosownym postanowieniem (postanowienie o kosztach), którego odpis zostanie ci doręczony wraz z postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Niemniej jednak do nadpłaty ewidentnie doszło, pewnie dlatego, że blokada dotyczyła dwóch kont, na których znajdowały się środki pieniężne – oba banki przekazały komornikowi znajdujące się na rachunkach pieniądze, zostawiając jedynie kwoty wolne od zajęcia przy egzekucji z rachunku bankowego.

Prawdopodobnie, licząc wszystkie koszty egzekucji, nadpłata wynosi kilka tysięcy złotych, nic więc dziwnego, że liczysz na szybkie odzyskanie pieniędzy od komornika.

Kiedy otrzymam zwrot od komornika?

Żaden przepis prawny nie narzuca komornikom terminu, w którym egzekucja powinna zostać rozliczona. Nie ma też terminu zobowiązującego komorników do zwrotu nadmiernie wyegzekwowanych środków.

Dlatego, jeśli zależy ci na szybkim odzyskaniu pieniędzy od komornika, to zasadne będzie podjęcie kontaktu z komornikiem.

Możesz spróbować porozmawiać z komornikiem telefonicznie i poprosić o jak najszybszy zwrot niesłusznie zajętych środków. Jednakże z praktyki wiem, że komornicy dość często obiecują, jednak na obietnicach się kończy, a dłużnik na swoje pieniądze potrafi czekać długie tygodnie.

Dzieje się tak dlatego, że większości czynności kancelaryjnych nie wykonują sami komornicy, lecz osoby przez nich zatrudnione, które mają pełne ręce roboty, obracając dziennie dziesiątki akt spraw egzekucyjnych.

Aby nie czekać więc, że ktoś w końcu „do grzebie” się do twojej sprawy, warto wejść na drogę oficjalną, a mianowicie wystosować do komornika pismo z żądaniem natychmiastowego zwrotu niesłusznie zajętych środków z rachunków bankowych.

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

Pismo do komornik z żądaniem zwrotu nadpłaty egzekucyjnej

W piśmie wskazać należy, jaka kwota została zajęta, a jaka powinna zostać wyegzekwowana na podstawie tytułu wykonawczego (nakaz zapłaty/wyrok/ugoda).

Licząc na szybki zwrot pieniędzy od komornika, należy podać komornikowi numer rachunku, na który mają zostać przesłane środki z nadpłaty.

Pismo można przesłać listem poleconym lub złożyć samodzielnie w kancelarii komornika.

Jeżeli masz możliwość osobistego dojazdu do siedziby komornika, to daje ci to szansę na rozmowę z uprawnioną osobą i poproszenie o szybkie zajęcie się sprawą i szybki zwrot pieniędzy.

Nadmierne zajęcie egzekucyjne, a skarga na czynność komornika

Mam nadzieje, że komornik zajmie się twoją sprawą szybko i na dniach otrzymasz zwrot od komornika.

Ale jak napisałam powyżej, gra toczy się o kilka tysięcy złotych, dlatego nie warto bezczynnie czekać, jeśli czas będzie płynął, a pieniędzy nadal nie będzie na twoim koncie. Przedłużający się brak zwrotu niesłusznie wyegzekwowanych przez komornika środków uprawnia cię do ponaglania komornika.

Masz prawo dzwonić do jego kancelarii i pytać co dzieje się w twojej sprawie i kiedy nastąpi zwrot niesłusznie zajętych pieniędzy.

Nie obawiaj się niczego, tylko przypominaj komornikowi, że nadmierna egzekucja doprowadziła do sytuacji dla ciebie niekorzystnej, potrzebujesz pieniędzy na życie i masz zaplanowane wydatki.

Co więcej, możesz wspomnieć, że brak zwrotu skutkować będzie złożeniem skargi na czynność komornika.

Pamiętaj, że oprócz formalnej skargi na komornika możesz zwrócić się do Prezesa Sądu Rejonowego, przy którym dany komornik działa, wskazując na uchybienia, jakich dopuścił się w twojej sprawie – przedłużanie postępowania, brak rozliczenia egzekucji i brak reakcji na prośbę o zwrot niesłusznie wyegzekwowanych środków.

Podsumowanie

Z doświadczenia wiem, że odzyskanie pieniędzy od komornika to w dużej mierze prawidłowo wypełniony wniosek o zwrot pieniędzy. Mam nadzieję, że w Twojej sprawie, zaraz po otrzymaniu wniosku o zwrot środków, komornik niezwłocznie rozliczy postępowanie egzekucyjne i dokona zwrotu niesłusznie zajętych środków z Twoich kont bankowych!

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *