List do sponsora o wsparcie finansowe wzór

Sponsoring jest umową partnerską, która zakłada wzajemne świadczenia sponsora i sponsorowanego. Celem sponsoringu jest zapewnienie finansowego, usługowego lub rzeczowego wsparcia.

Obecnie sponsoring występuje najczęściej w:

  • sporcie – finansowanie imprez sportowych, meczów, turniejów
  • sferze społecznej – wspieranie domów dziecka, domów opieki społecznej oraz akcji charytatywnych
  • kulturze – finansowanie przedsięwzięć artystycznych, wernisaży, pokazów
  • sztuce – finansowanie wystaw, filmów, koncertów
  • nauce – ponoszenie kosztów badań naukowych, ekspedycji przyrodniczych i geograficznych.

Aby uzyskać pomoc, należy wystosować list do sponsora o wsparcie finansowe. Adresatem listu mogą być osoby fizyczne, stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe oraz szkoły i inne placówki oświatowe. Wzór listu do sponsora zamieszczam poniżej:

List do sponsora o wsparcie finansowe wzór

List-do-sponsora-o-wsparcie-finansowe-wzor-doc-pdf
List do sponsora o wsparcie finansowe wzór

Przygotowując list do sponsora o wsparcie finansowe, warto mieć na względzie jego cele, czyli korzyści, które sponsor może osiągnąć, finansując dane przedsięwzięcie. List do sponsora o wsparcie finansowe powinien więc przekonać sponsora, że w wyniku swojej inwestycji odniesie materialne lub niematerialne korzyści.