Oświadczenie o utracie karty kierowcy PDF WZÓR

Jak napisać oświadczenie o utracie karty kierowcy? Dokument ten jest niezwykle ważny dla każdej osoby kierującej pojazdem, w którym zamontowany jest tachograf cyfrowy. Karta z chipem rejestruje przebieg jazdy i postoje, co pozwala udokumentować fakt przestrzegania przepisów przez kierowcę.

Wstęp

oswiadczenie-o-utracie-karty-kierowcy-pdf-doc-wzorBez takiego dokumentu, pracownik firmy transportowej nie może przemieszczać się bez ograniczeń, dlatego utrata karty wymaga dokonania zgłoszenia. Jak zatem sporządzić oświadczenie dotyczące utraty karty do tachografu? aby ułatwić Ci przygotowanie takiego pisma, udostępniamy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenie kierowcy, które pobierzesz poniżej:

Oświadczenie o utracie karty kierowcy PDF

Oświadczenie o utracie karty kierowcy PDF

Kto musi posiadać kartę kierowcy?

Karta kierowcy ma postać nowoczesnego dokumentu z chipem odczytywanym przez tachograf. Nie wymaga się jej posiadania od zwykłych kierowców, lecz od kierowców zawodowych, którzy prowadzą pojazdy wyposażone w urządzenie do ich obsługi.

Są to zatem pojazdy do przewozu towarów o masie powyżej 3,5 tony oraz pojazdy do przewozu ludzi w liczbie większej niż 9, licząc razem z kierowcą.

Karta kierowcy rejestruje przebieg trasy oraz postoje, czyli czas na odpoczynek kierowcy. Jej zadaniem jest więc dokumentowanie sposobu prowadzenia pojazdu przez kierowcę.

Kartę kierowcy musi posiadać każdy kierujący pojazdem wyposażonym w tachograf, dlatego wniosek o wydanie karty kierowcy musi złożyć zarówno nowy kierowca, jak i kierowca, który dokument stracił.

Wniosek o wydanie nowej – lub zamianę karty kierowcy składa się w przypadku:

 • utraty ważności karty,
 • zgubienia karty,
 • uszkodzenia mechanicznego karty,
 • kradzieży karty,
 • wadliwego działania karty,
 • zmiany danych kierowcy:
  • danych osobowych,
  • adresu zamieszkania,
  • kraju zamieszkania.

Jazda bez karty kierowcy

Kierowca zawodowy nie może prowadzić pojazdu wyposażonego w tachograf bez karty. Utrata tego dokumentu wymaga podjęcia określonych działań. Kierujący musi zgłosić zgubienie lub zniszczenie karty, a w przypadku kradzieży udać się także na komisariat policji.

UWAGA: Zgłoszenie na stronie operatora w żaden sposób nie zastępuje zgłoszenia kradzieży karty na Policji.

Po zgłoszeniu utraty karty kierowcy, kierujący pojazdem ma możliwość kontynuowania pracy przez okres maksymalnie 15 dni kalendarzowych.

Jeśli jednak wymaga tego sytuacja i pojazd trzeba odstawić do bazy, gdzie zajmie to więcej niż 15 dni – kierowca może nadal go prowadzić, o ile udowodni niemożność przedstawienia lub użycia karty kierowcy w tym okresie.

Jest to możliwe na podstawie zaświadczenia, które otrzyma, jeśli złoży wcześniej oświadczenie dotyczące utraty karty kierowcy.

Kara za jazdę bez karty kierowcy

Zgubiona/zniszczona lub skradziona karta kierowcy i brak zgłoszenia takiego faktu odpowiednim organom, mogą skutkować nałożeniem kary finansowej na kierowcę i zatrudniającą go firmę, jeśli osoba ta kontynuuje jazdę pojazdem służbowym bez wymaganych dokumentów.

Kary te nie należą do najniższych, bowiem wynoszą kolejno:

 • 2000 zł dla kierującego pojazdem,
 • 2000 zł dla osoby zarządzającej transportem w firmie transportowej,
 • 5000 zł dla firmy transportowej.

Poza tymi jednorazowymi karami kierowcy łamiącemu przepisy grozi dodatkowy mandat w wysokości 1000 zł, jeśli zostanie przyłapany na prowadzeniu pojazdu dłużej niż 15 dni bez stosownych dokumentów.

Po każdym kolejnym dniu kara ta wzrasta o dodatkowe 100 zł.

Jak uzyskać nową kartę kierowcy?

Złożone po utracie dokumentów oświadczenie o zagubieniu karty kierowcy to pierwszy krok, jaki powinien podjąć kierujący pojazdem (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań).

Później kierowca musi jeszcze złożyć wniosek o wydanie karty kierowcy a dokładniej jej duplikatu.

Ze stosownym pismem należy zgłosić się do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) w Warszawie.

Kierowca może zrobić to za pośrednictwem:

 • Poczty Polskiej, czyli listem poleconym,
 • online, czyli za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Wypełniony wniosek o nową kartę kierowcy, gdzie trzeba podać numer karty kierowcy, składa się wraz z kopią ważnego prawa jazdy, zdjęciem kierowcy i potwierdzeniem wniesienia opłaty za wydanie karty kierowcy – kwota wynosi 172,20 zł.

Na otrzymanie nowej karty czeka się maksymalnie 30 dni roboczych, o ile wszystkie dokumenty zostaną złożone prawidłowo. Warto pamiętać też, że karta kierowcy jest ważna przez 5 lat od momentu wydania.

Jak złożyć oświadczenie o utracie karty kierowcy?

Utrata karty kierowcy może wiązać się z różnymi okolicznościami. Jeśli dokument działa wadliwie, czyli jest uszkodzony, ale nie mechanicznie, należy zgłosić go do reklamacji.

Natomiast w przypadku, kiedy kartę skradziono, zniszczono lub zgubiono, konieczne staje się zgłoszenie utraty dokumentu i złożenie wniosku o wydanie duplikatu. W pierwszej z tych czynności pomocne będzie oświadczenie o utracie karty kierowcy.

Zgłoszenie utraty karty kierowcy powinno nastąpić bezzwłocznie po stwierdzeniu jej braku. Kierowca ma na to maksymalnie 7 dni kalendarzowych.

Aby w tym czasie poruszać się pojazdem bez obaw o otrzymanie mandatu, powinien wypełnić wzór oświadczenia o utracie karty kierowcy, aby otrzymać stosowne zaświadczenie.

Pismo zawiera takie dane, jak:

 • imię i nazwisko kierowcy,
 • numer PESEL lub NIP,
 • adres e-mail i numer telefonu kontaktowego,
 • nazwa firmy, w której zatrudniony jest kierowca,
 • numer karty, w przypadku karty uszkodzonej, którą kierowca ma przy sobie.

Brak karty kierowcy a dokumentacja przebiegu trasy

Utrata karty kierowcy obliguje kierującego pojazdem do innej formy dokumentowania przebiegu trasy.

Ma on obowiązek dokonać wydruku z tachografu na początku dnia pracy, a na jego odwrocie musi umieścić swoje imię i nazwisko, numer karty i numer prawa jazdy.

To samo należy zrobić także po zakończeniu dnia pracy, przy czym na dokumencie trzeba odnotować dodatkowo dane dotyczące czasu pracy, dyspozycyjności, przerw i odpoczynków oraz odniesień do wykonywania innych czynności.

Ile się czeka na wydanie karty kierowcy?

Termin oczekiwania na wydanie lub wymianę karty kierowcy wynosi:

 • 7 dni – przy aplikowaniu przez Internet,
 • do 30 dni – przy składaniu wniosku droga listowną.

Do powyższych terminów trzeba doliczyć czas doręczenia dokumentu przez pocztę polską.

Inne ważne informacje:

 • Opłata za wydanie karty kierowcy wynosi 172,20 zł.
 • Karta kierowcy wydawana jest na 5 lat.

Podobne:

Wpis pochodzi z kategorii: