Aneks do umowy o pracę – wzór

10 

Jak napisać aneks do umowy o pracę? z pewnością nie jest to łatwe w sporządzeniu pismo, ponieważ aneks dotyczy bardzo ważnej umowy, jaką jest umowa zatrudnienia. W aneksie powinny więc znaleźć się elementy oraz informacje, które są niezbędne do zgodnego z prawem wprowadzenia zmian w aktualnie obowiązujące umowie o pracę. Aby ułatwić Ci napisanie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wydrukowania wzór aneksu do umowy o pracę.

Kategoria:

Aby aneks do umowy o pracę pociągał za sobą pożądane skutki prawne, musi w swojej treści zawierać szereg niezbędnych elementów. Najistotniejszą jednak częścią aneksu będzie oczywiście miejsce, w którym zapisane zostaną postanowienia zmieniające pierwotną umowę zatrudnienia.

Najwygodniejszą formą wprowadzania zmian w umowie o pracę jest posługiwanie się konkretnymi paragrafami, które znajdują się w umowie o pracę. Zapisy w aneksie powinny więc konkretnie odnosić się do paragrafów z umowy zatrudnienia.

Sporządzając aneks do umowy zatrudnienia, nie można zapomnieć też o adnotacji, która mówić będzie, że pozostałe postanowienia umowy o pracę pozostają bez zmian. Aneks na koniec powinien zostać podpisany przez pracodawcę jak i pracownika. Następnie podpisany przez obie strony dokument powinien zostać dołączony do pierwotnej umowy zatrudnienia, stanowiąc jej załącznik.

Jakie postanowienia umowy o pracę można zmienić aneksem? aneks jest efektem porozumienia stron (pracodawcy oraz pracownika), dlatego w jego treści powinny znaleźć się zapisy zgodne z prawdą, na które dobrowolnie zgadzają się obie strony.

Stosując aneks do umowy o pracę, zmieniać można bardzo wiele zapisów w umowie, może to być więc zmiana wysokości wynagrodzenia, zmiana wymiaru etatu, zmiana stanowiska, aneks do umowy o pracę z datą wsteczną itd.

Na koniec dodam jeszcze, że do jednej umowy o pracę można sporządzić nieograniczoną ilość aneksów, a każdy kolejny aneks odnosić się będzie do tego ostatniego, który zawsze będzie tym aktualnym i obowiązującym.

Aneksem zmienić natomiast nie można uprawnień przysługujących pracownikowi, które jasno wynikają z kodeksu pracy. Zmieniać aneksem nie możemy też czasu trwania umowy zatrudnienia, zmieniać też nie możemy za pomocą aneksu umowy na czas określony na umowę na czas nieokreślony.