Nagana dla pracownika wzór

10,00 

Kategoria:

Nagana dla pracownika może zostać nałożona przez pracodawcę na podstawie zapisów art. 108 kodeksu pracy, jeśli pracownik nie przestrzega ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Oprócz nagany pracodawca może nałożyć na swojego pracownika karę upomnienia, a także karę pieniężną. Nagana dla pracownika może zostać udzielona na piśmie. W takiej sytuacji nagana podlega wpisowi do akt osobowych pracownika. Przedtem pracodawca musi jednak poinformować pracownika o zastosowaniu wobec niego kary nagany. W przedmiotowym piśmie pracodawca zobowiązany jest również podać, jakich naruszeń dopuścił się pracownik.

Obowiązkiem pracodawcy jest również pouczenie pracownika o przysługującym mu prawie do złożenia sprzeciwu. Na pracodawcy ciąży wiele obowiązków, których nie można pominąć, inaczej pracownik będzie miał prawo zaskarżyć jego decyzję. Z uwagi na powyższe warto pobrać wzór nagany dla pracownika.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Nagana dla pracownika wzór”

Twój adres email nie zostanie opublikowany.