Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny WZÓR

(3 opinie klienta)

15,00 

Jak napisać umowę nieodpłatnego użyczenia lokalu członkowi rodziny? w umowie powinny znaleźć się elementy charakterystyczne dla umowy najmu, jednak z uwzględnieniem nieodpłatnego użyczenia lokalu w postaci dodatkowych klauzul.

Aby ułatwić Ci zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia mieszkania członkowi rodziny, przygotowaliśmy gotowy do wydrukowania i wypełnienia wzór umowy użyczenia lokalu, do którego zakupu gorąco Cię zachęcam.

Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny uregulowane w formie umowy zawartej na piśmie, może zezwolić biorącemu w użyczenie zagospodarować w sposób przez niego przewidziany/zaplanowany dany lokal lub jego części.

W treści umowy strony powinny określić zarówno czas obowiązywania użyczenia, jak i cel oddania w użyczenie i powierzchnię danego lokalu/pomieszczenia.

Przy czym zaznaczyć należy, że nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny nie powinno generować żadnych kosztów po stronie biorącego w użyczenie, ani przychodów dla użyczającego.

Należy jednak pamiętać, że zawarcie umowy użyczenia lokalu w celu prowadzenia działalności gospodarczej może pociągnąć za sobą obowiązek ponoszenia zobowiązań podatkowych.

Z uwagi na powyższe dla celów dowodowych i dla uniknięcia niepotrzebnych formalności urzędowych, warto zadbać o zawarcie umowy posiadającej wszelkie niezbędne elementy. Dlatego pomocnym okazać się może przygotowany przez nas wzór nieodpłatnego użyczenia lokalu członkowi rodziny.

Co powinna zawierać umowa nieodpłatnego użyczenia lokalu?

Aby umowa taka była pełnoprawna i aby pociągała za sobą pożądane skutki prawne, powinna zawierać szereg niezbędnych informacji wskazujących wynajmującego jak i najemcę, dane lokalu i klauzulę dotyczącą nieodpłatnego użyczenia lokalu.

W umowie m.in. powinny znaleźć się:

 • dokładne określenie stron umowy;
  • jeśli umowa dotyczy osób fizycznych, to wystarczą dane z dowodu osobistego,
  • jeśli umowa dotyczy działalności gospodarczej, to posługiwać się należy numerem NIP i REGON,
 • dokładny opis lokalu (metraż mieszkania, adres, ilość pomieszczeń);
 • UWAGA! załącznikiem do umowy użyczenia lokalu powinien być protokół zdawczo odbiorczy, którego celem jest określenie stanu nieruchomości, stanu liczników itd.;
 • dokładne wskazanie czasu trwania umowy użyczenia lokalu;
 • zapis dotyczący regulowania stałych opłat za mieszkanie (czynsz do administracji i media);
 • warunki dotyczące rozwiązania umowy nieodpłatnego użyczenia lokalu;
 • itd.

*wszystko znajduje się we wzorze umowy, którą przygotowaliśmy.

Umowa użyczenia lokalu – kto może użyczyć?

Umowa użyczenia lokalu powinna być zawarta pomiędzy dwiema osobami:

 • osobą użyczającą
 • oraz osobą biorącą w używanie.

Aby użyczyć lokalu nie trzeba być jego właścicielem, można dysponować daną nieruchomością na podstawie innego tytułu prawnego, np.:

 • najemca,
 • dzierżawca,
 • użytkownik.

W wielu przypadkach użyczenie nieruchomości będzie wymagało uzyskania wpierw zgody jej właściciela. Najczęściej o zgodę trzeba będzie zapytać:

 • Spółdzielnię mieszkaniową (w przypadku mieszkania spółdzielczego lokatorskiego),
 • Administrację budynku komunalnego (w przypadku mieszkania komunalnego),
 • Zakład pracy (w przypadku mieszkania służbowego).

Czy trzeba płacić podatek przy umowie użyczenia?

W świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych użyczenie lokalu członkowi rodziny należącemu do I lub II grupy podatkowej nie powoduje powstania przychodu który podlegałby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podatku dochodowego nie będzie więc płacić ani użyczający lokal (lub część lokalu), ani biorący w używanie.

Oto osoby zaliczane do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn:

 • grupa I – małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, synowa, zięć, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie,
 • grupa II – rodzeństwo rodziców, zstępni rodzeństwa, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest również wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z wyjątkiem otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.

Wypowiedzenie umowy użyczenia lokalu

Umowa użyczenia zawarta na czas nieokreślony oraz na czas oznaczony może zostać wypowiedziana.

Umowa użyczenia która zawarta została na czas nieokreślony – może zostać wypowiedziana. Podstawą prawną wypowiedzenia umowy będzie wtedy art. 3651 kodeksu cywilnego. Umowę użyczenia lokalu można też wypowiedzieć, kiedy odpadnie przyczyna jej zawarcia.

Jeśli natomiast umowa użyczenia zawarta została na czas oznaczony, użyczający ma prawo żądać wydania lokalu, jeszcze przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta jeśli biorący używa lokalu w sposób sprzeczny z umową.

Są też sytuacje w których to użyczający może wypowiedzieć umowę przed terminem wskazanym w tejże umowie jeśli lokal stał się mu potrzebny.

W myśl art. 718 § 1 kodeksu cywilnego

§ 1. Po zakończeniu użyczenia biorący do używania obowiązany jest zwrócić użyczającemu rzecz w stanie niepogorszonym; jednakże biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.§ 2. Jeżeli biorący do używania powierzył rzecz innej osobie, obowiązek powyższy ciąży także na tej osobie.

Jeśli osoba korzystająca z lokalu nadal w nim przebywa mimo wypowiedzenia umowy użyczenia, użyczający może wystosować do niego wezwanie do opuszczenia i wydania lokalu.

Podsumowanie

Umowa użyczenia lokalu, aby była skuteczna i zgodna z prawem, powinna spełniać kilka wymogów formalnych określonych przez przepisy prawa. Niestety wiele umów posiada błędy i braki formalne, co w przypadku sporu pomiędzy stronami może przemawiać na niekorzyść którejś ze stron.

Dlatego, aby zabezpieczyć interesy obu stron, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy użyczenia lokalu członkowi rodziny.

Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą także jest możliwa, wystarczy wtedy w umowie zamiast danych osobowych biorącego w używanie zamieścić dane firmy (np. jednoosobowej działalności gospodarczej).

Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą wymaga podania:

 • nazwy firmy,
 • NIP i REGON,
 • opis działalności firmy.

Podstawa prawna:

Art. 710 ustawy o podatku dochodowym z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Istota umowy użyczenia

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Podobne wzory pism:

3 opinie dla Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny WZÓR

 1. Ludwik

  Wzór pisma jest ok, polecam, szybka obsługa!

  • Grzegorz Szwaciński

   Dzięki za opinię Ludwik

 2. Malwina D.

  Dobry kontakt, szybka transakcja

 3. Karol Wiśniewski

  polecam

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *