Odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów – wzór

15,00 

Jak napisać odpowiedź na obniżenie alimentów? w piśmie powinny znaleźć się wszelkie elementy dla pism procesowych, w związku z tym pismo powinno spełniać wszystkie wymogi przewidziane w ustawie. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie odrzuceniem wniosku bądź wezwaniem przez sąd do uzupełnienia braków formalnych, co znacznie wydłuży całe postępowanie.

Aby maksymalnie uprościć Ci przygotowanie odpowiedzi na pozew o obniżenie alimentów, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór odpowiedzi, do którego pobrania gorąco Cię zachęcam.

Kategoria:

Odwołanie od pozwu o obniżenie alimentów jest niezbędna, ponieważ bierność w tej sprawie oznaczać będzie obniżenie alimentów na dziecko, którym się opiekujesz i które wychowujesz. Odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów złożyć należy w wyznaczonym przez sąd terminie.

Zgodnie z art. 205 [1] Kodeksu postępowania cywilnego – termin na wniesienie odpowiedzi na pozew nie powinien być krótszy niż dwa tygodnie. Pismo złożone po terminie zostanie zwrócone.

Warto też dodać, że od 7 listopada 2019 roku odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego jest obowiązkowa! Ponadto sąd zobligowany jest, by w korespondencji do pozwanego poinformować go o terminie na złożenie odpowiedzi i w jakiej formie odpowiedź złożyć.

Zanim odpowiesz na pozew o obniżenie alimentów, warto znać poniższy przepis:

Art. 135. Zakres świadczeń alimentacyjnych

Dz.U.2020.0.1359 t.j. – Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

§ 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

oraz:

Rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), a także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego), według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku.

Każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności i przyjętego przez zobowiązanego modelu konsumpcji.

Zatem wysokość alimentów uzależniona jest od 3 składowych, którymi są:

 1. zarobkowe i majątkowe możliwości osoby zobowiązanej do alimentacji,
 2. zakres usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów,
 3. zakres osobistych starań o utrzymanie lub wychowanie osoby uprawnionej do alimentacji.

Jak napisać odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów? w piśmie podważyć należy argumenty które przywołał zobowiązany do płacenia alimentów i które mają przekonać sędziego do obniżenia wysokości alimentów.

przykladowa-odpowiedz-na-obnizenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Ponadto sporządzając pismo odpowiadające na obniżenie alimentów, pamiętać należy o wszystkich wymogach formalnych, wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego.

Odpowiedź na obniżenie alimentów zawierać powinna więc m.in.:

 • oznaczenie sądu,
 • dane osobowe stron,
 • dane przedstawicieli ustawowych,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • sygnatura akt sprawy,
 • oświadczenie bądź osnowa wniosku,
 • przytoczenie argumentów, które przekonają sędziego do nieobniżania alimentów,
 • wymienienie załączników,
 • podpis strony,
 • itd.

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *