Odpowiedź na pozew o pozbawienie władzy rodzicielskiej – wzór

(1 opinia klienta)

15,00 

Pobierz przygotowany przez nas wzór odpowiedzi na wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich.

Kategoria:

Czym jest odpowiedź na pozew o pozbawienie władzy rodzicielskiej (praw rodzicielskich)? zgodnie z art. 93. (Uprawnieni do sprawowania władzy rodzicielskiej) Kodeks rodzinny i opiekuńczy, sąd może zawiesić, ograniczyć, a nawet pozbawić rodzica/rodziców władzy rodzicielskiej:

§ 1. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.

§ 2. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Przepisy art. 107 i art. 109-111 stosuje się odpowiednio.

Aby rodzic mógł bronić się przed pozbawieniem go władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, może (a nawet powinien) brać czynny udział w postępowaniu sądowym, ponieważ zanim sąd odbierze władzę rodzicielską, musi przeprowadzić postępowanie dowodowe.

W związku z powyższym rodzic któremu zagraża pozbawienie władzy rodzicielskiej, może podjąć obronę swoich praw do dziecka. Zatem w pierwszej kolejności rodzic powinien przygotować odpowiedź na wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Aby ułatwić Ci przygotowanie takiego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi na wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich, który spełnia wszystkie formalne wymogi.

Najczęściej bywa tak, że sąd wszczyna sprawę o pozbawienie władzy rodzicielskiej rodzica z urzędu, czyli na podstawie zawiadomienia jakiejś instytucji, np.:

 • szkoły,
 • policji,
 • kuratora,
 • MOPS-u,
 • itd.

To właśnie do tych instytucji najczęściej wpływają skargi na rodzica, któremu zarzuca się zaniedbywanie obowiązków nad dzieckiem, przemoc, brak zainteresowania wychowaniem dziecka, nadużywanie alkoholu, narkotyków, itd.

Wystosowując do sądu odpowiedź na pozew o pozbawienie władzy rodzicielskiej, należy próbować obalić zarzuty, które sąd zamieścił w odpisie pozwu o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Jeśli to możliwe, do odpowiedzi należy dołączyć dokumenty mające uwierzytelnić, to, co napisaliśmy w uzasadnieniu odpowiedzi.

Mogą to być:

 1. Pozytywna opinia ze szkoły.
 2. Zaświadczenie z MOPS-u.
 3. Zaświadczenie lekarskie.
 4. Zeznania świadków, rodziny.
 5. Dokumentacja pochodząca z innych spraw sądowych.

Podobne:

1 opinia dla Odpowiedź na pozew o pozbawienie władzy rodzicielskiej – wzór

 1. Hania

  wszystko OK

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *