Odpowiedź na pozew rozwodowy wzór

(1 opinia klienta)

10,00 

Jak napisać odpowiedź na rozwód? niestety nie jest to zbyt łatwe w napisaniu pismo, dlatego, aby nie popełnić błędów formalnych przy samodzielnym sporządzeniu pisma, warto pobrać wzór odpowiedzi na pozew rozwodowy, który przygotowaliśmy. Razem ze wzorem do wypełnienia otrzymasz odpowiedź na pozew rozwodowy wypełniony wzór.

Jeśli nie dotrzymasz terminu odpowiedzi, do którego zobowiązał Cię sąd, lub gdy odpowiedź będzie zawierała błędy i braki formalne, może zostać wydany wyrok na Twoją niekorzyść, ponieważ sąd weźmie jedynie pod uwagę argumenty, które wytoczył przeciwko Tobie małżonek składający pozew o rozwód.

Z tego właśnie względu, warto naprawdę przyłożyć się do sporządzenia pisma, pobierając gotowy wzór odpowiedzi, który przygotowaliśmy.

Kategoria:

Od 7 litopada 2019 r. odpowiedź na pozew rozwodowy jest konieczna, gdyż brak odpowiedzi z Twojej strony może skutkować wydaniem przez sąd decyzji uderzającej w Twoje dobro, sąd może więc orzec o winie pozwanego co do rozpadu pożycia małżeńskiego.

Jeśli nie prześlesz odpowiedzi na pozew rozwodowy, sąd wyda wyrok zaoczny, który może być dla Ciebie niekorzystny, jasno o tym mówi art. 339 kpc.

1. Sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany w wyznaczonym terminie nie złożył odpowiedzi na pozew.

Kiedy należy doręczyć wzór odpowiedzi na pozew rozwodowy? sąd powinien wyznaczyć pozwanemu termin na złożenie odpowiedzi na pozew rozwodowy nie krótszy niż 2 tygodnie, jasno o tym mówi art. 205 (1) kpc.

1. Przewodniczący zarządza doręczenie pozwu pozwanemu i wzywa go do złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa tygodnie. O zarządzeniu doręczenia pozwu zawiadamia się powoda.

Ważne jest, aby wyznaczony przez sąd termin na złożenie odpowiedzi został przez Ciebie zachowany, bowiem niedotrzymanie tego terminu może spowodować zwrot pisma, co niestety będzie jednoznaczne z brakiem złożenia odpowiedzi.

W odpowiedzi na pozew rozwodowy w uzasadnieniu należy odnieść się do zarzutów, jakie podniosła strona powodowa (mąż lub żona chcąca rozwodu). Sporządzając uzasadnienie w odpowiedzi na pozew rozwodowy, należy opisać jedynie istotne z punktu widzenia sądu okoliczności, które mogły być powodem rozpadu.

Jeśli natomiast nie zgadzasz się na rozwód, przygotuj odpowiedź na pozew o rozwód, a w niej zażądaj oddalenia powództwa, możesz również wnieść o orzeczenie zawieszenia postępowania, a nawet wnioskować o orzeczenie separacji. Jeśli chodzi o separację, to tutaj znów możliwa jest:

1 opinia dla Odpowiedź na pozew rozwodowy wzór

  1. Katarzyna Góska

    Super – polecam!

    • Grzegorz Szwaciński

      Dzięki za super komentarz!

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany.