Odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej wzór

(3 opinie klienta)

15,00 

Jak napisać odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej, aby organ egzekucyjny uznał taką odpowiedź za zgodną z prawem? w piśmie powinny znaleźć się elementy, które jasno wskażą jego cel, niemniej ważne jest też prawidłowe wskazanie stron postępowania egzekucyjnego.

Oprócz wskazania wierzytelności dłużnika wskazać należy, czy wierzytelność tą przekażemy na konto komornika, a jeśli są do tego jakieś przeszkody, należy je wymienić. Inaczej możemy spodziewać się nałożenia kary przez komornika za niedopełnienie obowiązku.

Odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej powinien złożyć każdy zobowiązany przez organ egzekucyjny, w przeciwnym razie może narazić na odpowiedzialność karną w postaci grzywny. Przy czym należy pamiętać o obowiązku stosowania się do zajęcia.

Organ egzekucyjny na mocy obowiązujących przepisów ma prawo zająć przysługujące dłużnikowi wierzytelności z tytułu umów sprzedaży, świadczenia usług, zwrotów z podatku, w tym ulgi na dzieci. Po otrzymaniu informacji o zajęciu zobowiązany przez organ egzekucyjny ma obowiązek złożyć odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej, a następnie przekazać na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny należne dłużnikowi kwoty.

Udzielając odpowiedzi, obowiązany jest wskazać istnienie wierzytelności (potwierdzić lub zaprzeczyć jej istnienie) oraz udzielić wyjaśnień, czy wierzytelność zostanie przekazana, a jeśli nie to z jakiego powodu. Wykonując zobowiązanie organu egzekucyjnego, pomocnym okazać się może wzór odpowiedzi na zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej.

3 opinie dla Odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej wzór

  1. Dawid P.

    Polecam wzór pisma.

  2. Jacek Cegielski

    pismo jest ok

  3. Małgorzata Gośliniak

    Dziękuję!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *