Odwołanie od decyzji MOPS – wzór pisma

(1 opinia klienta)

15,00 

Jak napisać odwołanie od decyzji MOPS? pismo powinno spełnić kilka ważnych wytycznych, które kieruje się do pism odwoławczych, natomiast niedopilnowanie tych wymogów skutkować będzie nierozpatrzeniem odwołania. Pismo powinno więc zawierać niezbędną ilość informacji, by umożliwić Ośrodkowi Pomocy Społecznej przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Aby ułatwić Ci napisanie takiego pisma, przygotowaliśmy wzór odwołania od decyzji MOPS, do którego pobrania gorąco Cię namawiam.

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją MOPS-u możesz zawalczyć o swoje prawa, składając odwołanie od decyzji MOPS. Na odwołanie się od decyzji masz tylko 14 dni od momentu, w którym otrzymałaś/eś negatywną decyzję.

W jakich sprawach można składać odwołanie? odwołanie można złożyć dosłownie na każdą decyzję, jaką podjął wobec nas MOPS, może to być więc:

 • odwołanie od decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego,
 • odwołanie od decyzji MOPS o świadczenie pielęgnacyjne,
 • decyzja odmowna odnośnie 500+,
 • decyzja odmowna odnośnie zasiłków:
  • zasiłek pogrzebowy,
  • zasiłek chorobowy,
  • zasiłek macierzyński,
  • dodatek rehabilitacyjny itd.

Naprawdę warto odwoływać się od decyzji MOPS, ponieważ znamy wiele przypadków, w których odwołanie finalnie skutkowało przyznaniem świadczenia. Nasze wnioski o świadczenia mające wesprzeć nas w życiu codziennym rozpatrywane są czasem przez niedoświadczone lub niekompetentne osoby, które podejmują czasem niewłaściwe decyzje o odmowie wypłaty świadczenia, dlatego warto skorzystać z przepisów, jakie daje nam Kodeks postępowania administracyjnego (dalej Kpa).

… ale od początku:

Co to jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)? jest to ośrodek pomocy rodzinie, który ma status instytucji samorządowej. Zadaniem MOPS-u jest świadczenie pomocy społecznej osobom i rodzinom ubogim, które potrzebują wsparcia. Placówka MOPS powinna znajdować się w każdej gminie.

Gdzie złożyć odwołanie od decyzji MOPS? zgodnie z art. 129 § 1 k.p.a., odwołanie należy złożyć do organu odwołowawczego, a więc do Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeśli MOPS nie uzna naszego odwołania, to zgodnie z art. 133 k.p.a. będzie musiał w ciągu 7 dni przekazać akta sprawy wraz z naszym odwołaniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Jaki jest termin na złożenie odwołania od decyzji MOPS? odwołanie można złożyć w ciągu 14 dni od daty, w której otrzymaliśmy negatywną decyzję z MOPS.

Jak napisać odwołanie? odwołanie powinno spełnić kilka bardzo ważnych wymagań dla tego typu pism, w odwołaniu muszą znaleźć się informacje niezbędne dla MOPS-u celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

W odwołaniu powinny znaleźć się m.in. dane osoby, której dotyczy sprawa wraz z adresem zamieszkania, odpowiednie zatytułowanie pisma, oznaczenie skarżonej decyzji, żądanie dotyczące zaskarżanej decyzji, wyrażenie niezadowolenia z podjętej przez MOPS decyzji, uzadanienie odwołania i nasz własnoręczny podpis.

Często padają pytania, czy w odwołaniu od decyzji MOPS należy napisać uzasadnienie, otóż uzasadnienie nie jest wymagane, ale może bardzo pomóc nakierować urzędników na właściwe tory, warto więc napisać parę krótkich zdań, wyjaśniając, gdzie urzędnicy popełnili błąd, wydając decyzję odmowną. Jeśli nie wiesz jak napisać odwołanie od decyzji MOPS, możesz pobrać wzór odwołania, który wspólnie przygotowaliśmy – znacznie ułatwi Ci to komunikację z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Ile kosztuje złożenie odwołania od decyzji? odwołanie zwolnione jest z jakichkolwiek opłat, składając więc odwołanie – nie ponosimy absolutnie żadnych kosztów.

Czy można złożyć odwołanie od decyzji po terminie? oczywiście, że tak! życie płata różne figle i w zależności od konkretnej sytuacji, mogliśmy z jakichś względów nie dotrzymać terminu na złożenie odwołania. Mógł to być pobyt w szpitalu, kwarantanna związana z COVID-19, nieodebrane awizo na poczcie itd.

Aby móc odwołać się od decyzji MOPS po upływie 14 dni, należy spełnić kilka warunków:

 1. Trzeba udowodnić, że nie odpowiedzieliśmy na decyzję MOPS z ważnego powodu, od nas niezależnego.
 2. Wraz z odwołaniem należy sporządzić wniosek o przywrócenie terminu na złożenie odwołania.
 3. Spóźnione odwołanie należy złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym dowiedzieliśmy się, że upłynął czas na złożenie odwołania.

Podobne wzory pism:

1 opinia dla Odwołanie od decyzji MOPS – wzór pisma

 1. Karolina/POZ

  Pobrane, wysłane do MOPS, dzięki!

  • Grzegorz Szwaciński

   Cieszę się, że mogliśmy pomóc!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *