Odwołanie od decyzji PZU operacja chirurgiczna

(2 opinie klienta)

15,00 

Jak napisać  odwołanie od decyzji PZU przy operacji chirurgicznej? aby PZU wzięło pod uwagę nasze pismo odwoławcze, muszą znaleźć się w nim elementy, które pozwolą ubezpieczycielowi przede wszystkim rozpoznać, o jaką konkretnie sprawę chodzi.

Oprócz tych danych, w odwołaniu powinny znaleźć się dwa oświadczenia woli dotyczące prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy (ewentualne powołanie komisji lekarskiej), oraz wezwanie ubezpieczyciela do wypłaty pełnej kwoty ubezpieczenia. Pobierz wzór odwołania do PZU, wydrukuje je i wypełnij, a następnie dostarcz do PZU.

Odwołanie od decyzji PZU operacja chirurgiczna może być podstawą do wypłaty dodatkowego/uzupełniającego odszkodowania do wcześniej wyliczonej szkody lub kiedy ubezpieczyciel uprzednio odmówił wypłaty odszkodowania.

Odwołanie od decyzji PZU operacja chirurgiczna może zostać złożone bezpośrednio po otrzymaniu negatywnej decyzji lub w okresie późniejszym – po zgromadzeniu przez poszkodowanego dodatkowej dokumentacji medycznej. Zawsze jednak należy pamiętać o zachowaniu terminów, po których upływie PZU będzie miało możliwość uchylenia się od ponownego rozpoznania wniosku, podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia. Jest to trzy lata od dnia wystąpienia szkody.

Dla uzyskania pewności, że odwołanie zostało właściwie złożone, warto posłużyć się fachowo przygotowanym wzorem. W tym celu należy pobrać i złożyć w siedzibie ubezpieczyciela wzór odwołania od decyzji PZU operacja chirurgiczna. Odwołanie od decyzji PZU może zostać złożone również w formie elektronicznej lub ustnie do protokołu. Jednakże dla celów dowodowych zasadne będzie zachowanie odpisu zgłoszenia.

Podobne wzory pism:

2 opinie dla Odwołanie od decyzji PZU operacja chirurgiczna

  1. Lena Goracka

    Wzór odwołania dostałam tuż po jego zakupieniu na stronie, wszystko w porządku, format doc i pdf do wyboru.

  2. Karina Waliczko

    pismo jest ok

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *