Odwołanie od decyzji PZU uszczerbek na zdrowiu

(2 opinie klienta)

15,00 

Jak napisać odwołanie od decyzji PZU za uszczerbek na zdrowiu? odwołanie przede wszystkim powinno spełniać wymogi formalne takiego typu pisma, musi się więc w nim znaleźć oświadczenie klienta PZU, że nie zgadza się z decyzją ubezpieczyciela, żądając od razu ponownego rozpatrzenia sprawy i powołania komisji lekarskiej. Jeśli odwołanie od PZU nie będzie spełniać formalnych wymogów pisma odwoławczego, odwołanie może pozostać bez odpowiedzi ze strony PZU. Ważne jest więc właściwe skonstruowanie takiego pisma.

Z tego względu przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania od PZU przy uszczerbku na zdrowiu, który wystarczy jedynie pobrać, uzupełnić danymi i napisać uzasadnienie, a następnie dostarczyć do PZU osobiście lub listownie.

Odszkodowanie należy się każdemu poszkodowanemu, który posiada ubezpieczenie w PZU, jeśli doznał nieszczęśliwego wypadku, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz udokumentował tę okoliczność dokumentacją lekarską.

Nie zawsze jednak ubezpieczyciel w sposób prawidłowy wylicza odszkodowanie, dlatego w wielu sprawach pomocnym okazuje się odwołanie od decyzji PZU uszczerbek na zdrowiu. Odwołanie jest środkiem zaskarżenia, który należy złożyć, by ubezpieczyciel na nowo zajął się rozpoznaniem wniosku o wypłatę odszkodowania.

Składając odwołanie od decyzji PZU uszczerbek na zdrowiu, należy przesłać listem poleconym, drogą elektroniczną lub złożyć w siedzibie ubezpieczyciela wzór odwołania od decyzji PZU uszczerbek na zdrowiu.

Do odwołania od decyzji PZU załączyć należy dodatkową dokumentację lekarską w postaci pisemnej opinii wydanej przez uprawnionego lekarza lub komisję lekarską odnośnie procentowego uszczerbku na zdrowiu, a także faktury i paragony potwierdzające poniesione przez poszkodowanego wydatki związane z zakupem leków i sprzętu oraz podjętym leczeniem i rehabilitacją.

Podobne wzory pism:

2 opinie dla Odwołanie od decyzji PZU uszczerbek na zdrowiu

  1. Roberto

    Szybki kontakt i pismo zaraz po zakupie, polecam serwis Odkryjprawo.pl

  2. Sandra Słoniecka

    Mogę polecić pismo.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *