Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty WZÓR

(2 opinie klienta)

15,00 

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego skutecznego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór odwołania od decyzji ZUS w sprawie renty, do którego pobrania gorąco zachęcamy.

Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty? jeśli nie zgadzasz się z decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie renty, możesz się od niej odwołać. Pisząc odwołanie w formie pisemnej. Termin na odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty to jeden miesiąc.

Odwołanie należy złożyć w oddziale ZUS który wydał decyzję z którą się nie zgadzasz. Odwołanie można dostarczyć do oddziału osobiście lub listownie listem poleconym.

Odwołanie się od decyzji ZUS nic nie kosztuje (jest wolne od kosztów sądowych), nie poniesiesz więc żadnych opłat w związku z jego złożeniem. Jeśli ZUS uzna, że Twoje odwołanie jest zasadne, to zmieni lub uchyli wydaną decyzję, ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie Twojego odwołania.

Warto pamiętać, że postępowanie odwoławcze realizowane jest ściśle określonymi terminami oraz zasadami o których mówi w art. 83 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz w tytule VII działu III Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.).

Wysyłając odwołanie listownie – Pocztą Polską najlepiej zrobić to przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Natomiast gdy osobiście składamy odwołanie w oddziale ZUS, należy wziąć ze sobą kopię odwołania i uzyskać na dokumencie potwierdzenie przyjęcia odwołania z pieczęcią i podpisem pracownika ZUS-u. Kopię odwołania należy przechowywać w domu dla celów dowodowych.

I na koniec bardzo ważny przepis:

Art. 47710 Kodeksu postępowania cywilnego

§ 1. Odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie oraz podpis ubezpieczonego albo osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, albo przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika ubezpieczonego albo osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

§ 2. Jeżeli ubezpieczony zgłosił nowe żądanie, dotychczas nie rozpoznane przez organ rentowy, sąd przyjmuje to żądanie do protokołu i przekazuje go do rozpoznania organowi rentowemu.

Przygotowany przez wzór odwołania od decyzji ZUS w sprawie renty, znacznie ułatwi Ci sporządzenie skutecznego odwołania!

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266 z późn.zm.)
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn.zm.)

Podobne wzory pism:

2 opinie dla Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty WZÓR

  1. Jurek Kliczko

    Wzór odwołania w sprawie renty przygotowano prawidłowo.

  2. Marianna Zawilska

    nie widzę przeszkód, by polecić ten wzór

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *