Odwołanie od reklamacji WZÓR doc pdf

(3 opinie klienta)

15,00 

Jak napisać odwołanie od reklamacji? odrzucenie reklamacji nie powinno stanowić dla konsumenta definitywnego zakończenia sprawy. Warto wiedzieć, że w takiej sytuacji każdy ma prawo odwołać się od decyzji sklepu czy producenta.

Ile czasu mamy na sporządzenie odpowiedzi na reklamację odrzuconą? jak argumentować odwołanie od reklamacji? wszystkiego dowiesz się w niniejszym artykule:

Konsumencie, poznaj swoje prawa

Zanim sporządzimy odwołanie od nieuznanej reklamacji, warto poznać swoje prawa konsumenckie oraz obowiązki sprzedawcy, który sprzedał nam swój towar.

Większość uprawnień konsumenckich została uregulowana w następujących dokumentach:

 • w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331).
 • w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176).

Zapoznanie się z tymi ustawami pozwala zadbać o posługiwanie się w swoim odwołaniu terminologią profesjonalną, która świadczy o znajomości obowiązujących praw i wymusza na rozpatrującym reklamację nieco inne podejście do konsumenta.

Pisząc odwołanie od reklamacji, warto posługiwać się określeniem „niezgodny z umową” w odniesieniu do produktu, który okazał się wadliwy, uszkodzony. Sprzedawca ma bowiem obowiązek dostarczyć klientowi towar zgodny z opisem, nadający się do celów, o których mówi umowa sprzedaży.

Co ważne, prawo konsumenckie traktuje konsumenta jako podmiot słabszy w relacjach pomiędzy nim a przedsiębiorcą, dlatego wiele regulacji zapewnia klientowi preferencyjne traktowanie. Dotyczy to przede wszystkim domniemania istnienia wady towaru w chwili jego zakupu.

Warto wiedzieć również, że sprzedawca zawsze ponosi odpowiedzialność za oferowany towar – gwarancja obejmuje okres dwóch lat w przypadku nowego produktu lub rok w przypadku produktu używanego.

W tym czasie konsument może złożyć zgłoszenie reklamacyjne, jeśli zauważy wadę towaru, wskazującą na jego niezgodność z umową.

Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres sklepu, który wysłał nam reklamowany towar.

Ile czasu na odwołanie się od odrzuconej reklamacji?

Odpowiedź na pytanie „Ile mam czasu na odwołanie się od odrzuconej reklamacji?” uzależniona jest od warunków konkretnej sytuacji. Przepisy nie narzucają w tym zakresie żadnych terminów. Konsument musi jedynie „zmieścić się” w okresie gwarancji.

Jeśli wybiera gwarancję producenta, obowiązuje go jeden rok gwarancji, a jeśli korzysta z rękojmi, powinien zdążyć przed upływem 2 lat, licząc od daty wydania towaru.

Mimo wszystko odwołanie od decyzji reklamacji warto złożyć jak najszybciej. Najlepiej przystąpić do sporządzenia odpowiedniego pisma niezwłocznie po otrzymaniu informacji o odrzuceniu reklamacji.

Należy wiedzieć przy tym, że jedyne terminy ustawowe obowiązują w tym przypadku sprzedawcę, który musi odnieść się do pisma – reklamacji lub odwołania od reklamacji – w ciągu 14 dni. Jeżeli tego nie zrobi, reklamacja lub odwołanie się od reklamacji zostaje uznane za rozpatrzone pozytywnie.

Jak sporządzić odwołanie od odrzuconej reklamacji?

Odpowiedź na odrzucenie reklamacji to pismo podobne do samego pisma reklamacyjnego. Dokument musi zawierać pewne informacje podstawowe, takie jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane stron, czyli sprzedawcy i konsumenta,
 • wskazanie decyzji, od której się odwołujemy,
 • uzasadnienie.

Najważniejszym elementem pisma jest oczywiście uzasadnienie odwołania, w którym należy ponownie przedstawić całą sytuację: wskazać zakupiony towar, podać przyczynę reklamacji i przyczyny podważenia decyzji.

Odwołanie powinno odnosić się do argumentów użytych przez producenta/sprzedawcę w decyzji odmownej. W tej części dobrze jest przytoczyć także przepisy prawa, które mają zastosowanie w sprawie. Na zakończenie konsument powinien przypomnieć o swoim żądaniu reklamacyjnym, a także wyznaczyć termin na udzielenie odpowiedzi.

Czego może żądać konsument w piśmie reklamacyjnym lub w odwołaniu od odrzuconej reklamacji?

Istnieją trzy rozwiązania:

 • zwrot kosztów,
 • wymiana,
 • lub naprawa towaru.

Tak naprawdę zwrot kosztów zakupu powinien być stosowany dopiero w przypadku, kiedy niemożliwa jest naprawa ani wymiana produktu na nowy. Poza tym, do pisma należy dołączyć również kserokopię dowodu sprzedaży, fotografie uszkodzonego przedmiotu, kopię pisma reklamacyjnego oraz odpowiedzi na pismo reklamacyjne.

Jak uzasadnić odpowiedź na nie uznanie reklamacji?

Odmowa uznania reklamacji stanowi podstawę sporządzenia pisma odwołującego się od decyzji sprzedawcy. W dokumencie można wskazać argumenty, które zostały pominięte w pierwszym piśmie reklamacyjnym – często reklamacja składana jest bezpośrednio w sklepie, co utrudnia szczegółowy opis wady przedmiotu.

Odwołanie może przytaczać także argumenty przeciwne, czyli argumenty sprzedawcy, który odrzucił reklamację. Wówczas należy odnieść się do nich i udowodnić, że nie są zgodne z prawdą.

Do odwołania od reklamacji można dołączyć opinię niezależnego rzeczoznawcy – choć takie działanie będzie opłacalne tylko w przypadku kosztowniejszych zakupów.

Warto pamiętać jednak, że jeśli sprzedawca odrzucił reklamację w pierwszym roku gwarancji i nie udowodnił winy kupującego poprzez przedstawienie orzeczenia rzeczoznawcy, to fakt ten stanowi najważniejszy argument odwołania od reklamacji.

Przed sporządzeniem odwołania warto przejrzeć także opinie na temat danego produktu, udostępnione w sieci przez innych kupujących. Jeśli okaże się, że podobna wada występuje w wielu egzemplarzach, można wskazać na fakt istnienia całej serii wadliwych modeli.

Co jeśli sprzedawca nie zaakceptuje odwołania od reklamacji?

Jeśli pismo odwoławcze od reklamacji nie przyniesie pożądanych rezultatów, możemy zwrócić się jeszcze o pomoc do Rzecznika Praw Konsumentów. Do czego sprowadza się pomoc RPK? Rzecznik ma przede wszystkim uprawnienia o charakterze doradczym i procesowym.

Udziela bezpłatnych porad konsumenckich i dostarcza informacji prawnych w zakresie ochrony interesów konsumentów. Działa także poprzez wytaczanie powództwa na rzecz konsumenta. Za jego zgodą bierze udział w toczącym się postępowaniu.

Dzięki pomocy RPK (Rzecznik Praw Konsumenta) konsument może doprowadzić procedurę reklamacyjną do satysfakcjonującego końca.

UWAGA: jeśli od daty złożenia reklamacji minie 14 dni i sprzedawca nie skontaktuje się z klientem w żaden sposób, to można uznać, że sprzedawca przyjął reklamację.

UWAGA: jeśli wada produktu została ujawniona w okresie 6 miesięcy od daty wydania tego produktu, to należy przyjąć, że wada ta istniała od początku.

Podsumowanie

Nie musisz wiedzieć jak napisać odwołanie od reklamacji, tymabrdziej, że nie jest to ławe w sporządzeniu pismo. Niemniej jednak przygotowane przez nas odwołanie od nieuznanej reklamacji spokojnie spełni Twoje oczekiwania… zapraszamy do jego pobrania!

3 opinie dla Odwołanie od reklamacji WZÓR doc pdf

 1. Waldek P.

  Wszystko ok, wzór odwołania od reklamacji dostałem od razu na adres e-mail.

 2. Jan Szymański

  Polecam!

 3. Marta

  OK

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *