Opinia o dziecku wydana na prośbę rodzica do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

15,00 

Nauczyciel ma obowiązek sporządzić opinię o dziecku do poradni zarówno na wniosek rodzica, jak i na wniosek samej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dokument powinien przygotować niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. 

Jakie informacje musi zawierać opinia do poradni psychologiczno-pedagogicznej?

W przeciwieństwie do innych opinii o dziecku dokument wymagany na potrzeby poradni musi zawierać szereg elementów istotnych dla postawienia diagnozy czy weryfikacji efektywności dotychczas udzielanej dziecku pomocy.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, w opinii muszą pojawić się informacje dotyczące:

  • mocnych stron, uzdolnień i zainteresowań dziecka,
  • trudności, barier, ograniczeń, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
  • potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych dziecka,
  • udzielonych dotychczas form pomocy i ich efektywności, 
  • wniosków na dalszy etap pracy z dzieckiem. 

Jaki jest cel sporządzenia opinii do poradni psychologiczno pedagogicznej?

Poradnia psychologiczno pedagogiczna obejmuje pomocą zarówno dzieci uzdolnione, jak i dzieci z problemami, barierami, trudnościami rozwojowymi, w tym dzieci niepełnosprawne.

Na podstawie badań i konsultacji poradnia organizuje dla ucznia zajęcia wyrównawcze, terapeutyczne, logopedyczne czy udoskonalające.

Nauczyciel, który sporządza taką opinię do diagnozy, powinien pamiętać o tym, aby dokument ten był rzetelny i merytoryczny, wolny od ogólnikowych stwierdzeń. Wskazane jest, aby każde twierdzenie na temat dziecka wyjaśnić i poprzeć przykładem.

Do opinii można dołączyć także materiały, takie jak prace plastyczne czy prace pisemne dziecka. Przed napisaniem opinii wychowawca może skonsultować się z innymi nauczycielami lub specjalistami, którzy prowadzą zajęcia z dzieckiem, na przykład z logopedą czy psychologiem. 

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia o dziecku wydana na prośbę rodzica do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *