Opinia o uczniu szkoły średniej – sąd – wydział kuratorski

15,00 

Opinia o uczniu szkoły średniej bardzo często potrzebna jest między innymi do sądu. Taki dokument pozwala na przykład podjąć decyzję o ewentualnym objęciu dziecka nadzorem kuratora. 

Jaki cel ma sporządzenie opinii o uczniu szkoły średniej do sądu?

Opinię o uczniu szkoły średniej do sądu sporządza zazwyczaj wychowawca klasy po konsultacji z innymi nauczycielami i specjalistami.

Celem przygotowania takiego dokumentu jest przedstawienie sądowi informacji, które będą pomocne w postępowaniu dotyczącym ukarania małoletniego, na przykład za wandalizm. Opinia pomaga ustalić, czy dziecko powinno zostać objęte nadzorem kuratora.

Może być potrzebna również w przypadku wniosku o zdjęcie takiego środka zapobiegawczego. O wydanie opinii o uczniu może wnioskować również sąd rodzinny, prowadzący postępowanie w sprawie ustalenia stałego miejsca pobytu dziecka, realizacji kontaktów z dzieckiem, czy ograniczenia lub odebrania praw rodzicielskich rodzicom dziecka. 

Jak napisać opinię do sądu o uczniu szkoły średniej?

Opinia do sądu o uczniu szkoły średniej musi spełniać pewne wymagania formalne. Niezbędne jest podanie w niej między innymi danych dziecka i danych szkoły, a także danych osobowych nauczyciela, który opinię sporządza.

Dokument można podzielić również na segmenty, które będą w szczególny sposób interesowały sąd. Najczęściej są to: stosunek dziecka do obowiązków szkolnych, wyniki w nauce, zachowanie w szkole, kontakt rodziców ze szkołą.

Sąd prowadzący sprawę przeciwko osobie małoletniej będzie szukał informacji na temat tego, czy dziecko wagaruje, czy jest przygotowane do zajęć, czy zalicza sprawdziany w terminie, czy dąży do poprawy ocen, jak zachowuje się w stosunku do nauczycieli i rówieśników, a także w jakim stopniu jego rodzice współpracują ze szkołą.

Opinia do sądu powinna opisywać poziom rozwoju dziecka, zwłaszcza rozwoju emocjonalnego i społecznego. Nie może być jednak subiektywna ani ogólnikowa, dlatego najlepiej pisać ją zgodnie ze schematem twierdzenie-wyjaśnienie-przykład.

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia o uczniu szkoły średniej – sąd – wydział kuratorski”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *