Opinia wychowawcy o sytuacji szkolnej ucznia

15,00 

Opinia o sytuacji szkolnej ucznia może być potrzebna MOPS, sądowi rodzinnemu, policji, a także samym rodzicom czy poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Najczęściej przygotowuje ją wychowawca, który ma największą wiedzę na temat dziecka i może konsultować własną opinię z innymi nauczycielami. 

Jakie informacje powinna zawierać opinia wychowawcy o sytuacji szkolnej ucznia?

Opinia o uczniu zawsze rozpoczyna się od przedstawienia sylwetki dziecka, czyli od podania jego danych osobowych oraz informacji o klasie i szkole.

Następnie nauczyciel może przejść do opisania kwestii związanych z rozwojem fizycznym, emocjonalnym, poznawczym i społecznym dziecka.

Sytuacja szkolna ucznia wiąże się przede wszystkim z takimi kwestiami jak wykonywanie poleceń nauczyciela, przygotowanie do zajęć, aktywność na lekcjach, opanowanie podstawowych umiejętności typu czytanie, pisanie, chęć do realizacji prac plastycznych czy do zajęć ruchowych.

Opinia wychowawcy o sytuacji szkolnej ucznia często odnosi się również do relacji między dzieckiem a rówieśnikami, opisuje charakter dziecka oraz jego usposobienie. 

Na jaki cel sporządzana jest opinia wychowawcy o sytuacji szkolnej ucznia?

Opinia wychowawcy o sytuacji szkolnej ucznia może zostać sporządzona na wniosek rodziców, a także na wniosek takich organów jak MOPS czy sąd rodzinny. W zależności od celu sporządzenia opinii jej treść może skupiać się na nieco innych kwestiach.

Jeśli opinia jest skierowana do poradni psychologiczno-pedagogicznej, wychowawca powinien uwzględnić w niej między innymi informacje mocnych stronach i uzdolnieniach dziecka, a także o jego trudnościach rozwojowych czy ograniczeniach.

Z kolei opinia do MOPS lub sądu rodzinnego będzie skupiała się także na sprawach związanych ze sposobem sprawowania opieki nad dzieckiem przez rodziców, nawiązując między innymi do przygotowania ucznia do zajęć czy do relacji rodziców ze szkołą.

Bez względu na to, kto poprosi szkołę o sporządzenie opinii, wychowawca powinien wydać ją niezwłocznie, najczęściej w terminie maksymalnie 7 dni. 

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia wychowawcy o sytuacji szkolnej ucznia”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *