Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu – wzór

(1 opinia klienta)

15,00 

Jak odzyskać pieniądze z umowy zlecenie, które komornik zajął w całej wysokości? jedynym sposobem na odzyskanie tych środków jest złożenie u komornika pisemnego oświadczenia, że zatrudnienie to jest systematyczne i służy utrzymaniu.

Aby ułatwić Ci odzyskanie środków zajętych przez komornika i zmuszeniu go do stosowania kwoty wolnej przy umowie zlecenie, pobierz, wydrukuj, wypełnij i wyślij komornikowi oświadczenie, które przygotowaliśmy.

Zatrudniono Cię na podstawie umowy zlecenia i komornik zajął całe Twoje wynagrodzenie? niestety prawo jest tak skonstruowane, że w przypadku takiego zatrudnienia, komornik może zająć Ci całe wynagrodzenie… jest jednak cień szansy na odzyskanie zajętych przez komornika pieniędzy.

Dlaczego komornik zajął całe wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie?

Niestety wynagrodzenie pochodzące z tytułu umowy cywilnoprawnej, którą jest m.in. właśnie umowa zlecenie, w rozumieniu Kodeksu pracy – nie jest tak naprawdę wynagrodzeniem, tak, jak tradycyjna umowa o pracę, a więc pensja z tytułu umowy zlecenia nie podlega ochronie przed zajęciem komorniczym w postaci kwoty wolnej od zajęcia. Z tego względu komornicy w całej Polsce zajmują całą kwotę takiego wynagrodzenia.

W takim razie jak odzyskać pieniądze, które zajął komornik z umowy zlecenia? jeśli Twoja umowa zlecenie jest Twoim jedynym zatrudnieniem i ma charakter powtarzalny (otrzymywanie wynagrodzenia co tydzień, co miesiąc, co kwartał), to wystarczy w takim przypadku złożyć u komornika: Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu.

Oświadczenie o jedynym źródle dochodu jest Twoją jedyną szansą, by komornik zwrócił zajęte pieniądze i zastosował kwotą wolną od zajęcia z wynagrodzenia, która równa jest minimalnej krajowej na dany rok.

Podstawa prawna:

Art. 833. Ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych

§ 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do uposażeń posłów i senatorów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy oraz wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.

Oświadczenie do komornika o jedynym źródle dochodu należy sporządzić na piśmie i wysłać na adres kancelarii komorniczej komornika, który zajął całą pensję, oświadczenie można też dostarczyć komornikowi osobiście.

Komornik – umowa zlecenie – jedyny dochód

Jeśli nie podejmiesz żadnych czynności w stosunku do komornika, komornik zajmować Ci będzie co miesiąc całą kwotę wypłaty, dlatego jak najprędzej należy zażądać od komornika ograniczenia egzekucji komorniczej i stosowania kwoty wolnej od zajęcia.

Jeśli natomiast komornik z jakichś względów nie przychyli się do Twojego wniosku, należy złożyć skargę na komornika. Skargę składa się piśmie u samego komornika.

Podsumowując:

Jeśli komornik zajął całą wypłatę z umowy zlecenia, a umowa ta jest powtarzająca się i ma na celu zapewnienie Ci utrzymania, to jako dłużnik możesz zażądać od komornika ograniczenia zajęcia wynagrodzenia, składając oświadczenie o jedynym źródle dochodu.

Podstawą prawną takiego oświadczenia jest art. 833 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, który jasno mówi, iż do powtarzającego się zatrudnienia na umowie zlecenie komornik musi stosować ograniczenia zajęcia tak jak w przypadku tradycyjnych wynagrodzeń za pracę.

1 opinia dla Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu – wzór

  1. Maria Dobiejko

    Pismo dostałam zgodnie z opisem na stronie – polecam.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *