Oświadczenie o zakończeniu najmu mieszkania do US wzór

(1 opinia klienta)

15,00 

Kategoria:

Jak napisać oświadczenie o zakończeniu najmu do Urzędu Skarbowego? zyski czerpane z tytułu wynajmu mieszkania podlegają opodatkowaniu. Nie każdą umowę najmu musimy jednak zgłaszać fiskusowi. Obowiązek ten dotyczy jedynie umowy najmu okazjonalnego. Niekiedy zgłoszenie zawarcia umowy najmu zwykłego również korzystniej będzie złożyć do US w celu jednoczesnego dokonania wyboru formy opodatkowania przychodów z tego tytułu.

Wstęp

W związku z tym, w niektórych sytuacjach konieczne będzie również oświadczenie o zakończeniu najmu mieszkania. Kiedy warto złożyć takie pismo i co powinno się w nim znaleźć? aby Urząd Skarbowy zaakceptował nasze pismo, powinno ono spełniać szereg formalnych wymagań.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia o zakończeniu najmu, wzór pisma pobierzesz u góry.

Wynajem mieszkania jest opodatkowany

Choć sprawa dla jednych może być oczywista, to niektórzy nadal nie zdają sobie sprawy z tego, że wynajem mieszkania – jak każde inne źródło dochodu – podlega obowiązkowemu opodatkowaniu.

Sposób rozliczania takiego dochodu różni się w zależności od tego, czy mieszkanie wynajmowane jest prywatnie, czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zarówno przedsiębiorca, jak i osoba prywatna może wybrać formę opodatkowania swoich zysków.

Jeśli wynajmujemy lokal prywatnie, musimy zdecydować, czy rozliczamy się z fiskusem na zasadach ogólnych, czy ryczałtem już w pierwszym miesiącu uzyskania przychodów z tego tytułu.

Czy umowę najmu mieszkania należy zgłosić do US?

Obowiązek zgłoszenia umowy najmu do Urzędu Skarbowego dotyczy jedynie umowy najmu okazjonalnego. Właściwie bez takiego zgłoszenia, nie ma mowy o pełnoprawnym zawarciu takiej umowy – zgłoszenie jej do US stanowi jeden z wymogów formalnych.

Chociaż zawiadomienie urzędu o wynajmie nie jest obowiązkowe, to podatnicy powinni dokonać odpowiedniego zgłoszenia, jeśli chcą wybrać dogodniejszą dla siebie formę opodatkowania dochodów z tego tytułu.

Warto wiedzieć bowiem, że opodatkowanie na zasadach ogólnych przypisywane jest wynajmującym automatycznie. Z kolei wybór formy opodatkowania ryczałt należy zadeklarować.

Jeśli właściciel wynajmowanego mieszkania decyduje się na zasady ogólne opodatkowania, nie musi robić nic – nie jest zobligowany do dokonania zgłoszenia wynajmu w US. Wystarczy, że co miesiąc odprowadzi zaliczkę na podatek i złoży roczną deklarację podatkową, uwzględniającą dochody z najmu.

Natomiast w przypadku, kiedy podatnik zdecyduje się na ryczałt, powinien poinformować o tym Urząd Skarbowy do 20-tego dnia następnego miesiąca, licząc od miesiąca, w którym otrzymał pierwszy przychód.

Przykładowo, jeśli właściciel lokalu rozpoczął wynajem 1 stycznia i 1 stycznia uzyskał płatność pierwszego czynszu, to wyboru formy opodatkowania może dokonać do 20 lutego. Termin ten pokrywa się także z ostateczną datą odprowadzenia zaliczki na podatek za poprzedni miesiąc, niezależnie od tego, jaką formę rozliczenia wybrał podatnik.

Kiedy warto wybrać ryczałt, a kiedy zasady ogólne?

Rozważając wybór pomiędzy rozliczaniem się z zysków z tytułu wynajmu na zasadach ogólnych a ryczałtem, warto poznać podstawowe różnice dotyczące tych sposobów opodatkowania.

W przypadku zasad ogólnych podatek oblicza się jako procent od dochodu, czyli przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania. Stosowane są dwie stawki podatku:

  • 18% w przypadku dochodów do wysokości 85 528 zł,
  • 32% od nadwyżki dochodu przekraczającego wartość 85 528 zł.

Taką formę opodatkowania opłaca się wybrać wtedy, kiedy chcemy odliczyć od przychodów koszty związane, na przykład z przeprowadzonym niedawno remontem mieszkania.

Z kolei ryczał to stawka podatku wynosząca odpowiednio:

  • 8,5% przy przychodach na poziomie do 100 000 zł,
  • 12,5 % od przychodu powyżej 100 000 zł.

Różnica polega również na podstawie wyliczania podatku – przy ryczałcie nie jest to dochód, lecz przychód.

Zakończenie najmu mieszkania a Urząd Skarbowy

Kiedy oświadczenie o rezygnacji z najmu dla Urzędu Skarbowego jest niezbędne? Odpowiedź można by skrócić do krótkiego stwierdzenia: jeśli podatnik zgłaszał wynajem do fiskusa, powinien zgłosić również jego zakończenie.

W praktyce sprawa może okazać się jednak bardziej skomplikowana. Wiele zależy bowiem od tego, jakie plany ma wynajmujący mieszkanie. Czy jedynie przerywa wynajem na określony czas, czy całkowicie z niego rezygnuje oraz jaką formę opodatkowania wybrał.

Oświadczenie o zakończeniu najmu mieszkania a kontynuacja wynajmu

Niezależnie od tego, jaką formę opodatkowania wybrał wynajmujący, jeśli planuje dalej czerpać korzyści z tytułu wynajmu – na przykład za miesiąc czy za pół roku – to po zakończeniu umowy najmu nie musi podejmować żadnych działań.

Co ważne, informacja o zakończeniu najmu lokalu mieszkalnego nie będzie wymagana nawet w przypadku zawarcia umowy najmu okazjonalnego.

Jeśli właściciel lokalu nie kończy definitywnie swojej działalności, może po prostu zaprzestać odprowadzania zaliczek na podatek do chwili, kiedy zacznie ponownie czerpać z tego tytułu korzyści finansowe.

Zasada jest bowiem prosta, bez zysków nie rodzi się obowiązek podatkowy.

Definitywne zakończenie najmu przy zasadach ogólnych

Czy oświadczenie o zakończeniu umowy najmu do Urzędu Skarbowego będzie konieczne, kiedy podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych, zdecyduje o definitywnym zakończeniu wynajmu?

W takiej sytuacji US nie wymaga od wynajmującego składania jakichkolwiek oświadczeń. Jeśli właściciel lokalu zaprzestaje czerpać dochody z wynajmu, zwyczajnie nie odprowadza już zaliczek na podatek. Jego jedynym obowiązkiem pozostaje uwzględnienie dochodu z wynajmu lokalu w rocznej deklaracji podatkowej.

Zakończenie wynajmu mieszkania zgłoszenie do Urzędu Skarbowego przy ryczałcie

Wybór formy opodatkowania ryczałtem nakłada na podatnika nieco inne obowiązki niż zasady ogólne.

Jeśli wynajmujący planuje jeszcze wynajmować mieszkanie w przyszłości, nie musi składać żadnych oświadczeń do US, jednak w sytuacji, kiedy mieszkanie pozostanie puste przez cały rok kalendarzowy, zalecane jest złożenie deklaracji zerowej (wykazującej brak przychodów z tego tytułu) do 31 stycznia kolejnego roku.

Warto pamiętać również, aby wznowić odprowadzanie zaliczek na podatek, jeśli rozpoczniemy nowy wynajem, czyli w momencie ponownego uzyskania korzyści finansowych z tytułu wynajmu.

Oświadczenie do Urzędu Skarbowego o zakończeniu wynajmu będzie konieczne, jeśli podatnik, który wybrał formę opodatkowania ryczałt, zdecyduje o definitywnym zakończeniu wynajmu.

W takich okolicznościach pisemne zgłoszenie zakończenia najmu do Urzędu Skarbowego pozwoli właścicielowi mieszkania uniknąć nieprzyjemności związanych z wezwaniami do złożenia PIT-28.

Podobne wzory pism:

1 opinia dla Oświadczenie o zakończeniu najmu mieszkania do US wzór

  1. Jona

    wzór oświadczenia jest akceptowalny :) pozdrawiam i dziękuję :)

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *