Podanie do MOPS o pomoc finansową wzór

15,00 

Jak napisać wniosek do MOPS o pomoc finansową? aby pismo to miało jak największe szanse na pozytywne rozpatrzenie Twojej prośby, powinno być sporządzone z zachowaniem wymogów w tego typu pismach.

Aby ułatwić Ci napisanie podania do MOPS, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór. Wzór podania do MOPS o wsparcie wystarczy pobrać, wydrukować i wypełnić swoimi danymi, a następnie przesłać listem poleconym na adres MOPS-u lub dostarczyć pismo osobiście.

Podanie do MOPS o pomoc finansową może złożyć osoba/rodzina, która znajduje się w trudnej sytuacji materialno-bytowej. Przesłanką do uzyskania pomocy materialnej z pomocy społecznej może być w szczególności ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długa lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie i wielodzietność, a także zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa – pożar, powódź, wypadek, klęska żywiołowa itp.

Podanie do MOPS o pomoc finansową należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej (MOPS lub GOPS) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Do przedmiotowego wniosku dołączyć należy dokumenty potwierdzające wysokość dochodu, niepełnosprawność, chorobę lub zaistniałe zdarzenie.

Przy czym zaznaczyć należy, że dla uzyskania wsparcia należy spełnić kryterium dochodowe – do 701 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej i do 528 zł na jedną osobę w rodzinie. Urząd zobowiązany jest rozpoznać wniosek bez zbędnej zwłoki – maksymalnie w terminie miesiąca. Dla uzyskania szybkiej pomocy materialnej warto pobrać wzór podania do MOPS o pomoc finansową.

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podanie do MOPS o pomoc finansową wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *