Podanie o wyrównanie dodatku stażowego wzór

(2 opinie klienta)

15,00 

Jak napisać wniosek o wyrównanie dodatku stażowego? w piśmie powinno znaleźć się minimum informacji pozwalających pracodawcy stwierdzić okres, który chcemy doliczyć do stażu pracy. Wniosek o wyrównanie dodatku stażowego powinien zawierać załączniki dokumentujące poprzednie zatrudnienie i okres jego trwania.

Aby ułatwić Ci napisanie takiego wniosku, przygotowaliśmy wzór wniosku o wyrównanie dodatku stażowego, który wystarczy jedynie wydrukować i wypełnić.

Kategorie: ,

Jak napisać podanie o wyrównanie dodatku stażowego? nie jest to pismo procesowe, zatem jego forma może przybrać dowolny kształt, w piśmie znaleźć się powinny niezbędne informacje, które pozwolą obecnemu pracodawcy przeprowadzić postępowanie i doliczyć/wyrównać dodatek stażowy, o który się ubiegamy.

Wniosek o wyrównanie dodatku stażowego, to pierwsza i najważniejsza czynność w aspekcie samego przyznania dodatku, jeśli sam pracownik nie wykaże inicjatywy, dodatek stażowy może w ogólnie być przyznany!

Jeśli natomiast chodzi o przyznanie dodatku stażowego, którego wysokość prawidłowo obliczył pracodawca, a po dokonaniu tego obliczenia przez pracodawcę pracownik dostarczył nowe dokumenty, do których wcześniej nie miał dostępu – to pracodawca zobowiązany jest, by wypłacić pracownikowi wyrównanie dodatku stażowego za wieloletnią pracę.

Dostarczone przez pracownika dokumenty potwierdzające wieloletni staż, są jak najbardziej podstawą do tego, by pracodawca na ich podstawie dokonał korekty i wypłacić pracownikowi wyrównanie dodatku stażowego

Dostarczenie przez pracownika dokumentów potwierdzających staż, to spełnienie przesłanek do nabycia dodatku określone w ustawie!

Bez względu na to, czy będzie to wyrównanie dodatku stażowego pracownika samorządowego, nauczyciela, czy też pracownika należącego do innej grupy roboczej, zasady wyrównywania dodatku stażowego są takie same.

Maksymalnie 3 lata wstecz!

Pracownik (zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu pracy) ma prawo do wyrównania dodatku stażowego za okres, który nie uległ przedawnieniu, a więc będzie to okres 3 lat od dnia, w którym roszczenie pracownika o wypłatę świadczenia za długoletnią pracę stało się wymagalne.

Art. 291. – Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy – Kodeks pracy.

§ 1.Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Podsumowanie

Dodatek stażowy wzrasta co roku o 1 procent, aż do osiągnie 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Natomiast zasady wypłacania dodatku reguluje art. § 7. – Dodatek za wieloletnią pracę – Wynagradzanie pracowników samorządowych:

Dodatek za wieloletnią pracę wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1)począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik samorządowy nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2)za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

Warto dodać też, że ciężar udowodnienia stażu pracy ciąży na pracowniku. Pracodawcy jednak przysługuje prawo (a nie obowiązek) żądania od pracownika dokumentów, które potwierdzą poprzednie dotychczasowe zatrudnienie.

Zatem w interesie pracownika jest, by przedstawić pracodawcy szereg niezbędnych dokumentów potrzebnych do ustalenia uprawnień pracowniczych. Gdzie po udokumentowaniu przez pracownika jego uprawnień pracowniczych, po stronie pracodawcy pojawia się obowiązek wyrównania dodatku stażowego za 3 lata wstecz.

Podstawa prawna, którą warto znać:

Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Podobne:

2 opinie dla Podanie o wyrównanie dodatku stażowego wzór

 1. Karolina Jagielska

  Wszystko super, wzór pisma dostała od razu po wpłacie.

  • Grzegorz Szwaciński

   Karolina, cieszę się, że mogliśmy Ci pomóc!

 2. Damian Gajdecki

  POLECAM!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *