Pozew o alimenty z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

(1 opinia klienta)

15,00 

Jak napisać pozew o alimenty z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia? nie jest łatwe w sporządzeniu pismo i często sąd wzywa do uzupełnienia braków formalnych, co znacznie wydłuża termin otrzymania świadczenia alimentacyjnego. Dlatego, aby ułatwić Ci napisanie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór pozwu o alimenty z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia.

Kategorie: ,

Gdzie złożyć pozew o alimenty z zabezpieczeniem? Pozew kieruje się do sądu rejonowego. Przepisy jasno mówią, że w takich sprawach właściwy jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego.

Art. 27. Właściwość miejscowa sądu według miejsca zamieszkania pozwanego

§ 1. Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.

§ 2. Miejsce zamieszkania określa się według przepisów kodeksu cywilnego.

Warto jednak wiedzieć, że powód może także wnieść pozew o alimenty z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, a więc powoda (np. matki dziecka). Jasno o tym mówi:

Art. 32. Kodeksu Postępowania Cywilnego – Właściwość sądu w sprawach o alimenty i o ustalenie ojcostwa

Powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.

Zatem pozew o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie możesz wnieść w Sądzie rejonowym znajdującym się w Twojej okolicy jaki w sądzie rejonowy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego (np. ojca dziecka).

Wzór pozwu o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie składa się w wydziale rodzinnym i nieletnich.

Składając w sądzie pozew o alimenty z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, należy koniecznie przynieść 3 egzemplarze wniosku, ponieważ każdy egzemplarz będzie dla każdej ze stron, a więc:

 1. jeden egzemplarz do akt sprawy,
 2. drugi egzemplarz dla pozwanego rodzica,
 3. trzeci egzemplarz dla powoda (czyli dla Ciebie).

Uzasadnienie pozwu o alimenty z zabezpieczeniem powinno zawierać:

 • koszt miesięcznego utrzymania dziecka,
 • wskazanie większych wydatków na dziecko,
 • określenie sytuacji życiowej i finansowej rodziców:
  • kogo rodzic ma na utrzymaniu,
  • zarobki rodzica i wykonywany zawód,
  • miejsce pracy,
  • posiadany majątek.
 • uprawdopodobnienie, że zabezpieczenie alimentów jest potrzebne rodzicowi i dziecku, tutaj należy powołać się na swoją kiepską sytuację finansową.

Podobne wzory pism:

1 opinia dla Pozew o alimenty z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

 1. Marysia Dobryńska

  pismo okej, polecam!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *