Pozew o zapłatę – wzór

15,00 

Jak napisać pozew o zapłatę? jest to dość trudne i obszerne pismo, które musi spełnić wszystkie wymagania dla pism procesowych. Dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór pozwu o zapłatę.

Kategorie: ,

Pozew o zapłatę jest pismem, które kieruje się do sądu, w przypadku gdy osoba żądająca zapłaty (powód) wnioskuje, aby sąd zasądził od pozwanego (osoba winna nam pieniądze) zapłaty pewnej kwoty pieniędzy.

Zanim złożysz pozew od zapłatę, należy wcześniej wysłać do pozwanego wezwanie do zwrotu pieniędzy, wezwanie wysyłamy listem poleconym, aby mieć później dla sądu potwierdzenie, że staraliśmy się odzyskać pieniądze polubownie.

Pozew o zapłatę, aby został uznany za prawidłowy, musi zawierać wszystkie elementy pisma procesowego, a więc datę sporządzenia pozwu, miejsce sporządzenia pozwu, określenie sądu właściwy miejscowo i rzeczowo. Bardzo ważne jest też ścisłe określenie stron postępowania, należy podać adresy stron, numery PESEL (w przypadku osób fizycznych) lub numerem NIP (w przypadku firm, JDG, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej).

Pozew o zapłatę powinien zawierać również określoną wartość przedmiotu sporu (kwota, którą winien jest Ci dłużnik) musi to być kwota bez odsetek, ponadto pismo zawierać musi nagłówek: “Pozew o zapłatę”.

Pozew o zapłatę powinien zawierać też żądanie pozwu, czyli żądamy zapłaty nieuiszczonej kwoty. W pozwie zawrzeć również można wnioski dodatkowe, czyli np.:

  • wniosek o wydanie wyroku zaocznego,
  • wniosek o zwrot kosztów procesu,
  • wniosek o przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda,
  • wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym,
  • wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym,
  • itd.

Bardzo ważne staje się uzasadnienie pozwu o zapłatę, albowiem udowodnić należy sądowi, z czego wynika dane roszczenie, warto do pozwu dołączyć załączniki potwierdzające istnienie roszczenia.

Razem z załącznikami dołączyć należy także odpis pozwu dla dłużnika oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. Jeśli chodzi o opłatę skarbową, to tę należy prawidłowo wyliczyć, inaczej sąd wezwie nas do uzupełnienia braków.

Wartość opłaty skarbowej wylicza się na podstawie wartości sporu, szczegółów dotyczących opłat warto poszukać na stronie sądu. Jeśli natomiast pozew o zapłatę nie będzie zawierał wszystkich elementów i załączników, sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków, co może znacznie opóźnić rozpatrzenie przez sąd sprawy – warto więc dobrze przyłożyć się do napisania pozwu.

Pobierz wzór pozwu o zapłatę, wydrukuj go w 2 egzemplarzach, wypełnij i podpisz. Jeśli nie jesteś w stanie złożyć pozwu osobiście w biurze podawczym sądu, możesz wyznaczyć do tego pełnomocnika. Wtedy, razem z pozwem należy dołączyć pełnomocnictwo oraz wnieść dodatkową opłatę w wysokości 17 zł.

Oczywiście pozew można też wysłać do sądu listem poleconym.

W jakim sądzie złożyć pozew o zapłatę?

  • jeśli wartość sporu nie przekracza 75 000 zł, sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy,
  • jeśli wartość sporu przekracza 75 000 zł, sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pozew o zapłatę – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *