Prośba o umorzenie kary umownej wzór

(3 opinie klienta)

15,00 

Jak napisać wniosek o umorzenie kary umownej? aby pismo przyniosło oczekiwany skutek, powinno zawierać kilka niezbędnych elementów. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego skutecznego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór prośby o umorzenie kary umownej.

Kategoria:

Jak napisać prośbę o umorzenie kary umownej? Kara umowna to nic innego jak odszkodowanie za niewykonanie bądź niestaranne wykonanie określonego w umowie zlecenia w formie zobowiązania niepieniężnego. Jasno o tym mówi art. 483. § 1 Kodeksu Cywilnego.

Art. 483. Pojęcie kary umownej Kodeksu cywilnego

§ 1. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

§ 2. Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej.

Kara umowna jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem terminowego i należytego wykonania zobowiązania. Kara umowna może być wyrażona wyłącznie w postaci pieniężnej, jako określenie konkretnej kwoty lub jako kara wyrażona w postaci procentowej obliczana od wartości zlecenia.

Kolejny przepis, który warto znać, to:

Art. 484. Wysokość kary umownej a odszkodowanie

§ 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.

Zatem podmiot, na rzecz którego przekazana zostanie kara umowna, nie musi udowadniać strat, które poniósł w związku z nieterminowym lub nienależytym wykonaniem zlecenia. Kara umowna będzie mu się należeć  za sam fakt niedotrzymania warunków umowy przez drugą stronę umowy.

Czy można wnioskować o umorzenie kary umownej? oczywiście, że tak! jasno o tym mówi poniższy przepis:

Art. 484. Wysokość kary umownej a odszkodowanie

§ 2. Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

Strona umowy, która otrzymała karę umowną (dłużnik), może wnioskować o zmniejszenie kary umownej lub jej umorzenie. Powyższe uprawnia podmiot do umorzenia kary umownej gdy:

 • kara umowna jest rażąco duża,
 • zobowiązanie zostało w dużej części wykonane.

prosba-o-umorzenie-kary-umownej-wzor-pdf-doc

Podobne:

3 opinie dla Prośba o umorzenie kary umownej wzór

 1. Obstros

  Dziękuję za pomoc!!! kara umowna umorzona! :)

 2. Andrzej Durczak

  Polecam pismo!

 3. Katarzyna Jagielik

  pismo jest ok – dziękuję.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *