Wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium WZÓR

(2 opinie klienta)

15,00 

Aby ułatwić Ci sporządzenie prośby o wspólne sanatorium, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania o wspólny pobyt w sanatorium. Pismo należy jedynie pobrać, wydrukować i wypełnić, a następnie przesłać listownie do jednostki NFZ, która kierują nas do sanatorium, pismo można również zanieść osobiście do lokalnego NFZ-etu.

Jak napisać skuteczny wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium? aby pismo zostało poważnie potraktowane przez jednostkę NFZ która skierowała Cię na leczenie sanatoryjne, musi zawierać szereg niezbędnych informacji, które pozwolą NFZ rozpatrzenie Twojej prośby.

Przede wszystkim wzór podania o wspólny pobyt w sanatorium musi zawierać dane stron które chcą razem wyjechać, a więc np. dane męża i żony, dane przyjaciółek lub partnerów z którymi pragniecie Państwo wyjechać do sanatorium.

Wzór wniosku o wspólny wyjazd do sanatorium musi również zawierać uzasadnienie, w którym wpisać należy powody, które świadczą o chęci wspólnego wyjazdu. Co więcej, podanie o wspólne sanatorium powinno zawierać własnoręczne podpisy obojga osób, które składają podanie o wspólny wyjazd do sanatorium.

Wspólny wyjazd małżonków / przyjaciół?

Oddział NFZ na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) może skierować na wspólny wyjazd sanatoryjny małżonków bądź przyjaciół i osoby sobie bliskie.

Warto jednak wiedzieć, że NFZ nie ma niestety obowiązku zapewnić wspólnego wyjazdu do uzdrowiska czy sanatorium małżonkom, przyjaciołom, czy członkom tej samej rodziny, jest to wyłącznie dobra wola NFZ-tu. Dlatego tak wiele zależy od dobrego uzasadnienia wniosku o wspólny wyjazd do sanatorium.

*Niestety nie jest to darmowy wzór wniosku o wspólny wyjazd do sanatorium, w przygotowanie dokumentu włożyliśmy trochę pracy, dlatego postanowiliśmy, że wzór będzie płatny symboliczną kwotę.

Poniżej przeczytasz szersze opracowanie tego tematu:

Jak napisać wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium? chociaż NFZ nie ma obowiązku kierowania par na leczenie sanatoryjne razem, to w praktyce bardzo często stara się to robić. Celem jest umożliwienie pacjentom wzajemnej opieki, co wiąże się ze złym stanem zdrowia. Aby zwiększyć szanse na wspólny wyjazd, należy przede wszystkim złożyć razem stosowne dokumenty, a także dołączyć do nich wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium. Jak go napisać?

Jak wybierane jest uzdrowisko w ramach leczenia sanatoryjnego?

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi, że podstawą leczenia uzdrowiskowego jest skierowanie wystawione przez lekarza.

To on po konsultacji z pacjentem wskazuje rodzaj leczenia i konkretne miejsce, w którym ma ono się odbywać. Jednocześnie decyzja lekarza nie jest decyzją wiążącą dla oddziału wojewódzkiego NFZ, który może wyznaczyć dla chorego zupełnie inne miejsce leczenia.

To dopiero lekarz specjalista, który rozpatruje skierowanie w wojewódzkim oddziale NFZ, decyduje o tym, gdzie pacjent będzie odbywał terapię. Podejmuje on decyzję o:

 • rodzaju leczenia,
 • trybie leczenia,
 • miejscu leczenia,
 • terminie i czasie trwania leczenia.

W praktyce miejsce, do którego pacjent zostanie skierowany, zależy od schorzenia, na jakie choruje. Konkretne ośrodki specjalizują się bowiem w leczeniu określonych dolegliwości.

Podanie o wspólny wyjazd do sanatorium może więc zostać rozpatrzone pozytywnie jedynie w sytuacji, kiedy para choruje na te schorzenia, które są leczone w jednej placówce.

Kto ma gwarancję wspólnego wyjazdu do sanatorium?

Wyjazd do sanatorium z koleżanką to jedynie wyraz dobrej woli NFZ, który ma możliwość, ale nie obowiązek kierować pary do tego samego miejsca, w tym samym terminie.

Jedynie małżonkowie – pod pewnymi warunkami – nie muszą martwić się o wspólny wyjazd.

Jeśli jedno z nich ma ukończone 65 lat lub orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, to zgodnie z przepisami para powinna zostać skierowana do tego samego uzdrowiska.

NFZ nie gwarantuje wspólnego wyjazdu nawet tym parom, które w jednym terminie złożą skierowanie na leczenie. Co więcej, rezygnację z powodu braku przyznania im wspólnej realizacji leczenia uznaje za niezasadną.

Jak wyjechać do sanatorium z mężem lub z koleżanką?

Jak wspominaliśmy, NFZ nie ma obowiązku kierować par na wspólną kurację w sanatorium, jednak stara się to robić. Wiele małżeństw czy koleżanek wyjeżdża do ośrodka wspólnie po to, aby opiekować się sobą nawzajem lub choćby podzielić koszty przejazdu.

W jaki sposób postarać się o wspólny wyjazd?

Podstawa to złożenie wniosków o wyjazd tego samego dnia. Tak naprawdę liczy się nie tylko termin, ale również sposób przedłożenia dokumentów. Jak złożyć wniosek do sanatorium razem z mężem czy koleżanką?

Najprościej będzie umieścić stosowne dokumenty w jednej teczce, kopercie czy koszulce foliowej. Ponadto, do wniosków warto dołączyć podanie o wspólny wyjazd, w którym pacjenci dodatkowo podkreślą i uzasadnią chęć wspólnego odbycia kuracji.

Należy mieć na uwadze, że prośbą o wspólny wyjazd do sanatorium nie zawsze zostanie rozpatrzona pozytywnie. Każdy wniosek jest bowiem analizowany osobno przez lekarza balneoklimatologa w oddziale NFZ.

Jeśli profile leczenia wskazane dla każdego z chorych będą się wykluczać, nie będzie zgadzał się zakres czy tryb leczenia – pismo może zostać odrzucone.

Podobnie niekorzystne będzie złożenie niepoprawnie uzupełnionych formularzy, a także braki w dokumentacji medycznej czy konieczność weryfikacji skierowania.

Wszelkie tego typu sytuacje, wymagające uzupełnienia czy dokonania poprawek w dokumentach, mogą opóźnić procedurę i uniemożliwić wspólny wyjazd.

Jak napisać pismo do NFZ o wspólny wyjazd do sanatorium?

Pismo do NFZ najłatwiej przygotować w oparciu o darmowy wzór wniosku o wspólny wyjazd do sanatorium. Gotowy do wypełnienia druk pozwoli stworzyć pismo, które nie będzie posiadało żadnych braków formalnych.

Jak napisać podanie do sanatorium? Dokument musi posiadać takie podstawowe elementy, jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane adresata, czyli oddziału NFZ,
 • dane nadawcy, czyli pacjentów,
 • treść podzieloną na wstęp, rozwinięcie i zakończenie, w której najważniejsze jest zwięzłe określenie swojej prośby (wspólny wyjazd) i jej uzasadnienie.

Jak uzasadnić prośbę o wspólny wyjazd? Dobre argumenty odnoszą się przede wszystkim do stanu zdrowia chorych, wymagającego wzajemnej pomocy i opieki. Poza tym, w piśmie można odnieść się także do podziału kosztów dojazdu do ośrodka.

Wspólny wyjazd do sanatorium a zakwaterowanie

Należy wiedzieć, że NFZ nie tylko nie jest zobowiązany do wysyłania par w jednym terminie do jednego uzdrowiska, ale również nie ma kompetencji do dokonywania rezerwacji pokoi w zakładach, które świadczą usługi lecznictwa uzdrowiskowego.

Oznacza to, że nawet w przypadku, kiedy wnioskującym uda się uzyskać ten sam termin leczenia w tym samym ośrodku, to nie muszą one zajmować jednego pokoju.

Wszystko zależy bowiem od dostępności miejsc w danej placówce.

Obowiązkiem sanatorium nie jest zapewnienie parom jednego wspólnego pokoju, lecz zapewnienie każdemu kuracjuszowi odpowiednich warunków mieszkalnych.

Wspólny wyjazd do sanatorium prywatnie

Jeśli parze nie uda się wyjechać razem do sanatorium w ramach funduszu, jedynym rozwiązaniem może okazać się skorzystanie z oferty prywatnej.

Warto podkreślić przy tym, że wyjazd do sanatorium w ramach NFZ również nie jest darmowy, choć ceny za dobę są oczywiście niższe.

Decydując się na wyjazd prywatny, pary mogą liczyć jednak na wiele udogodnień. Przede wszystkim same wybiorą termin i miejsce wyjazdu. Mogą liczyć także na wyższe standardy.

Koszt takiego leczenia wynosi od 150 do około 260 zł za dobę i jest zależny od kilku czynników, w tym przede wszystkim od zakresu zabiegów oferowanych w ośrodku, od długości pobytu, od standardu ośrodka i pokoju, a także od sezonu (taniej jesienią i wczesną wiosną).

Tymczasem sanatorium na NFZ kosztuje od około 10 do 35 zł za dobę, co finalnie również wiąże się z wydatkiem rzędu kilkuset złotych za całe leczenie.

Podobne:

2 opinie dla Wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium WZÓR

 1. Maria i Jerzy Tuszyńscy

  Polecam wzór, pozdrawiam

 2. Mariusz Różalski

  wszystko okej

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *