Przykładowy wzór odwołania od wyników rekrutacji do liceum

(3 opinie klienta)

15,00 

Aby ułatwić Ci sporządzenie skutecznego pisma, przygotowaliśmy przykładowy wzór odwołania od wyników rekrutacji do liceum, wzór odwołania wystarczy jedynie pobrać i wypełnić.

Jak napisać odwołanie od wyników rekrutacji do liceum? jest to dość wymagające pismo, w którym powinny znaleźć się wszystkie niezbędne dla tego pism elementy.

Dodatkowo zamieściliśmy instrukcję jak postępować w przypadku składania odwołania od wyników rekrutacji do liceum, instrukcja pozwoli Ci znacznie zwiększyć szansę na pozytywne rozpatrzenie Twojego odwołania! W przygotowanym przez nas wzorze wystarczy jedynie uzupełnić dane w zaznaczonych miejscach.

Odwołanie od wyników rekrutacji do liceum wymaga uzyskania uzasadnienia decyzji komisji rekrutacyjnej. Dopiero na podstawie takiego pisma uczeń pełnoletni lub rodzic ucznia niepełnoletniego może złożyć odwołanie od wyników rekrutacji do liceum.

Jak wygląda procedura odwołania od wyników rekrutacji do liceum?

Odwołanie od wyników rekrutacji do liceum to procedura uwarunkowana kilkoma terminami. Po pierwsze, aby móc złożyć takie odwołanie, uczeń musi w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych wystąpić z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia do komisji rekrutacyjnej.

Komisja wydaje takie uzasadnienie w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wniosku. Uzasadnienie zawiera: przyczyny odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia i liczbę punktów, którą kandydat uzyskał.

Odwołanie od wyników rekrutacji do liceum kandydat lub rodzic składa w terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia. Dyrekcja szkoły rozpatruje je następnie w terminie kolejnych 7 dni. 

Jak napisać odwołanie od wyników rekrutacji do liceum?

Pismo odwoławcze od wyników rekrutacji do liceum musi zawierać przede wszystkim uzasadnienie odwołania, czyli wskazanie, z jakimi argumentami komisji kandydat lub jego rodzice się nie zgadzają.

Najczęściej, przyczyną odrzucenia kandydatury ucznia jest nieprawidłowe obliczenie zgromadzonych przez niego punktów w procesie rekrutacji, w tym także pominięcie kryteriów, za które kandydat powinien takie punkty otrzymać.

Niekiedy zdarza się, że nazwisko ucznia nie pojawia się na żadnej liście, co wskazuje na fakt, że jego zgłoszenie zostało całkowicie pominięte. Bywa również, że dziecko ma taką samą liczbę punktów, jak ostatnia osoba przyjęta do danej klasy, ale może wykazać, że spełnia kryteria dodatkowe i powinno otrzymać punkty na przykład za wielodzietność rodziny. 

Warto pamiętać, aby przed złożeniem odwołania od wyników rekrutacji do szkoły średniej potwierdzić chęć uczęszczania do tej szkoły, która ucznia przyjęła. W przeciwnym razie kandydat “wypadnie” z systemu.

Pismo, które Ci przyda: Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia wzór

3 opinie dla Przykładowy wzór odwołania od wyników rekrutacji do liceum

  1. Marianna Walicka

    pismo jest ok, pozdrawiam

  2. Marta Gąciarz

    Dziękuję , wszystko w porządku.

  3. Karol Łykowski

    OK

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *