Rezygnacja z komornika alimenty WZÓR

(1 opinia klienta)

15,00 

Rezygnacja z komornika alimenty wzór – jest to pismo, dzięki któremu odwołasz komornika ze ściągania z byłego męża/partnera świadczeń alimentacyjnych.

Kategoria:

Egzekwując zapłatę alimentów w postępowaniu egzekucyjnym, komornik zobligowany jest działać zgodnie z dyspozycjami wierzyciela, czyli osoby otrzymującej alimenty. Jeśli wierzyciel zrezygnuje z takiego świadczenia i złoży wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów, to komornik powinien postępowanie zakończyć. Jak napisać pismo do komornika o rezygnacje z alimentów?

Jak działa komornik alimentacyjny?

Komornik alimentacyjny przyjmuje wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu ściągnięcia należności z dłużnika. Proces ten rozpoczyna się od dochodzenia, które pozwala określić majątek osoby zadłużonej, a także uzyskać informacje dotyczące jej wypłacalności. Komornik może udać się z pytaniami o zarobki dłużnika do banku, Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co istotne, ma nawet prawo zaangażować w takie dochodzenie policję.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, wierzyciel alimentacyjny, który ubiega się o egzekucję alimentów od dłużnika, nie jest obarczony kosztami związanymi ze złożeniem pozwu o alimenty. Nie ponosi także opłat komorniczych – cały ich ciężar spoczywa na dłużniku. Komornik, który wszczyna postępowanie egzekucyjne, ściąga od dłużnika zarówno bieżące, jak i zaległe należności.

Może robić to na przykład poprzez zajęcie części jego pensji – maksymalnie 60% jednorazowo. Jeśli jest to niemożliwe, komornik zajmuje rachunek bankowy lub nieruchomość, w której mieszka dłużnik.

Rezygnacja z alimentów u komornika

Z perspektywy dłużnika, alimenty ściągane przez komornika stanowią znacznie wyższy koszt, niż dobrowolne płacenie alimentów na dziecko. Wszczęta egzekucja komornicza rodzi bowiem dodatkowe zobowiązania pieniężne. Komornik zajmuje majątek dłużnika nie tylko z tytułu samych alimentów, ale również kosztów egzekucji komorniczej.

Właśnie z tego powodu rodzic otrzymujący takie środki czasami decyduje się na wycofanie lub zawieszenie alimentów u komornika. Aby oszczędzić drugiemu rodzicowi kosztów, może ustalić z nim, że ten zacznie regulować należności związane z utrzymaniem dziecka samodzielnie.

Warto zaznaczyć przy tym, że tylko wierzyciel ma prawo złożyć wniosek o wycofanie alimentów od komornika.

Jak zrezygnować z alimentów od komornika?

Wycofanie alimentów od komornika polega na złożeniu wniosku o umorzenie egzekucji komorniczej. Jeśli strony doszły do porozumienia, komornik po otrzymaniu takiego pisma ma obowiązek umorzyć postępowanie egzekucyjne.

Jakie są jego skutki? otóż umorzenie egzekucji sprawia, że uchylone są dotychczas dokonane czynności egzekucyjne. Jeśli w ramach swoich działań komornik zajął jakieś prawa lub rzeczy, ich zajęcie przestaje obowiązywać. Należy pamiętać jednak, że umorzenie egzekucji alimentów to nie to samo co umorzenie długów.

Zaległe należności – o ile istniały wcześniej – nadal obowiązują, a wierzyciel może w przyszłości ponownie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów (egzekucji świadczeń alimentacyjnych) z majątku dłużnika.

Wstrzymanie egzekucji to nie to samo, co wycofanie sprawy o alimenty od komornika

Wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej alimentów niesie za sobą inne skutki niż wycofanie sprawy o alimenty. W przypadku całkowitego umorzenia egzekucji wszystkie dokonane przez komornika czynności tracą moc. Następuje zakończenie postępowania egzekucyjnego, a komornik nie może podejmować już nowych czynności.

Z kolei w przypadku zawieszenia egzekucji komorniczej postępowanie nadal trwa. Również czynności dokonane dotychczas przez komornika pozostają w mocy. Oznacza to, że jeśli komornik w ramach egzekucji należności zajął wynagrodzenie dłużnika, to po zawieszeniu egzekucji jego płaca nadal jest zajęta, ale pieniądze nie trafiają do wierzyciela, tylko na rachunek depozytowy.

Komornik nie może podejmować jednak nowych czynności. Warto wiedzieć również, że jeżeli osoba rezygnująca z alimentów nie zażąda ponownego podjęcia zawieszonego postępowania przez sześć miesięcy, to komornik całkowicie umorzy postępowanie egzekucyjne.

Wycofanie alimentów od komornika a koszty postępowania egzekucyjnego

Nawet w przypadku całkowitego umorzenia postępowania egzekucyjnego, dłużnik może zostać obciążony jego kosztami. Opłata pobierana przez komornika stanowi 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Jednocześnie nie może to być kwota niższa niż 1/20 oraz wyższa niż dziesięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W przypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela, który zostanie zgłoszony jeszcze przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji komorniczej, opłata pobierana przez komornika będzie stanowiła jedynie 1/20 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Kiedy i gdzie złożyć wzór pisma o rezygnacji z alimentów?

Ze względu na fakt, iż to sąd zasądza alimenty, to również wyrokiem sądu postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone. Pismo o rezygnacji z alimentów należy złożyć więc do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Kiedy można wycofać się z alimentów?

Na wstrzymanie lub całkowitą rezygnację z alimentów mogą zdecydować się rodzice, którzy dochodzą do porozumienia w kwestii dobrowolnego wpłacania środków na wychowanie dziecka. O umorzenie postępowania alimentacyjnego często starają się też same dzieci, które osiągnęły już pełnoletność i są w stanie utrzymać się samodzielnie.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego a ugoda alimentacyjna

Po rezygnacji z alimentów i całkowitym umorzeniu postępowania egzekucyjnego rodzice mogą podpisać ugodę alimentacyjną, czy też ugodę pozasądową. Dokument ten w sposób formalny organizuje płacenie alimentów na rzecz dziecka. Pozwala ustalić wysokość świadczenia na rzecz osoby uprawnionej do alimentów, bez składania pozwu do sądu.

Ugoda alimentacyjna określa wzajemne ustępstwa stron i gwarantuje, że osoba zobowiązana do płacenia alimentów wywiąże się z tego obowiązku.

Ugodę alimentacyjną należy sporządzić tak, aby chroniła przed dodatkowymi roszczeniami obie strony. Warto pamiętać przy tym, że treść dokumentu musi odzwierciedlać rzeczywistość i być zgodna z zasadami współżycia społecznego. Wysokość alimentów należy obliczyć zatem w oparciu o faktyczne koszty utrzymania i wychowania dziecka.

1 opinia dla Rezygnacja z komornika alimenty WZÓR

  1. Anastazja Zakrzewska

    Dziękuję za pomoc, polecam pismo!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *