Rezygnacja ze stanowiska wicedyrektora szkoły – wzór

(1 opinia klienta)

15,00 

Wicedyrektor szkoły może złożyć rezygnację z pełnienia powierzonej mu funkcji. Rezygnację należy odróżnić od „przymusowego” odwołania wicedyrektora ze stanowiska, które może nastąpić z przyczyn przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku o systemie oświaty. Jeśli osoba powołana do pełnienia funkcji wicedyrektora szkoły nie chce dalej jej pełnić, powinna złożyć pisemną rezygnację.

Rezygnacja ze stanowiska wicedyrektora szkoły, powinna zostać złożona z trzymiesięcznym wyprzedzeniem na ręce dyrektora szkoły. Zgodnie bowiem z zapisem art. 64 niniejszej ustawy, powierzenie stanowiska wicedyrektora i odwołania z tego stanowiska dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły i rady pedagogicznej. Natomiast w sytuacji, kiedy rezygnacja ze stanowiska wicedyrektora szkoły jest wyłączną decyzją nauczyciela, nie przeprowadza się opinii.

W treści samego pisma nie trzeba podawać przyczyny rezygnacji, tym bardziej jeśli jest to decyzja wywołana przyczynami osobistymi. Jeśli nie wiesz, jak przygotować pismo do dyrektora placówki, pobierz przygotowany przez nas wzór rezygnacji ze stanowiska wicedyrektora szkoły.

Podobne wzory pism:

1 opinia dla Rezygnacja ze stanowiska wicedyrektora szkoły – wzór

  1. Andrzej W.

    mogę polecić wzór pisma.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *