Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu rolnego za porozumieniem stron wzór

(3 opinie klienta)

15,00 

Jak napisać rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu rolnego za porozumieniem stron? aby pismo było ważne, musi zawierać kilka elementów, które pozwolą na jasne określenie woli obu stron. W piśmie znaleźć się powinny m.in. dane dzierżawcy, dane wydzierżawiającego, jasno określona umowa dzierżawy, która jest rozwiązywana za porozumieniem stron i kilka innych ważnych elementów.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór rozwiązania umowy dzierżawy gruntu rolnego za porozumieniem stron.

Umowa dzierżawy gruntu najczęściej zostaje rozwiązana na skutek jej wypowiedzenia przez wydzierżawiającego. Ma on takie prawo, jeśli dzierżawca popadnie w zwłokę z zapłatą czynszu, używa przedmiotu w sposób sprzeczny z umową czy też zaniedbuje przedmiot dzierżawy.

Umowa dzierżawy gruntu rolnego może zostać rozwiązana  również za porozumieniem stron w dowolnym terminie – niezależnie od tego, czy została zawarta na czas określony, czy nieokreślony. Możliwość decydowania o rozwiązaniu istniejącego stosunku prawnego, podobnie jak możliwość zawarcia umowy dzierżawy oparta jest na zasadzie swobody umów.

Zakończenie takiego stosunku prawnego wymaga jednak zachowania formy, jaką strony przewidziały w celu jego zawarcia. Jeśli więc umowę dzierżawy zawarto w formie dokumentowej, to rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu rolnego za porozumieniem stron również musi przyjąć formę pisemną.

Pismo powinno wskazywać, że strony zgodnie postanawiają rozwiązać umowę z określonym w jego treści dniem. Ponadto, dokument musi określać umowę, do której się odnosi (numer, data, miejsce). Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu rolnego za porozumieniem stron powinno zostać podpisane przez dzierżawcę i wydzierżawiającego.

3 opinie dla Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu rolnego za porozumieniem stron wzór

  1. Wanda Welińska

    Wzór pisma polecam, przejrzyście sporządzony, szybka wysyłka od razu po kupieniu – polecam.

  2. Piotr Weszka

    Wzór rozwiązania umowy dzierżawy ziemi bardzo nam się przydał!

  3. Grzegorz Bereszyński

    Polecam!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *