Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej WZÓR

(1 opinia klienta)

15,00 

Jak napisać sprawozdanie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej? jest to dość trudne pismo w sporządzeniu, ponieważ można przygotować je na wiele sposobów, niestety sądy dość często wzywają opiekunów do poprawy sprawozdania, ze względu na brak wielu istotnych z punktu widzenia sądu informacji.

Aby ułatwić Ci napisanie sprawozdania z opieki, przygotowaliśmy gotowy wzór sprawozdania, który wystarczy jedynie pobrać, wydrukować i wypełnić, a następnie dostarczyć do sądu osobiście lub listownie. Pamiętaj, że za niewywiązanie się z obowiązku przesłania sprawozdania w wyznaczonym terminie, grożą dość poważne sankcje.

Kategoria:

Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej winno być złożone we właściwym Sądzie Rejonowym – Wydział Rodzinny i Nieletnich we wskazanych w orzeczeniu terminach, a w każdym razie nie rzadziej niż raz do roku. Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej powinno zostać przygotowane z dołożeniem należytej staranności. W jego treści zawrzeć należy informacje dotyczące sytuacji materialno-bytowej osoby ubezwłasnowolnionej.

Dla sądu istotne znaczenie będzie miało miejsce pobytu ubezwłasnowolnionego, warunki mieszkaniowe, w których przebywa, dochody i stałe koszty, stan zdrowia oraz opis, na jakim poziomie ubezwłasnowolniony jest samodzielny, a w jakim zakresie potrzebuje pomocy osoby trzeciej. Składając sprawozdanie do sądu, opiekun prawny ubezwłasnowolnionego zawrzeć musi szczegółowe wyliczenie stałych kosztów i wydatków oraz rozliczyć się ze zgromadzonych zasobów pieniężnych.

Przygotowanie rzetelnego sprawozdania może wydać się niezwykle trudne osobom nieobecnym w procedurach sądowych, dlatego pomocnym może okazać się przygotowany przez fachowców wzór sprawozdania opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.

Warto zaznaczyć, że otrzymując wezwanie do złożenia sprawozdania z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, należy dochować terminu na odpowiedź, przeważnie sąd wyznacza 7, 14 bądź 30 dni na udzielenie odpowiedzi. Jeśli jako opiekun nie jesteś w stanie zmieścić się w wyznaczonym przez sąd terminie, może wnioskować o jego przedłużenie, podając powody, czyli uzasadnione okoliczności jak problemy zdrowotne, zawodowe, wyjazd, duża liczba innych obowiązków itd. Niemniej jednak sprawozdanie do sądu trzeba będzie prędzej czy później doręczyć.

Przygotowując sprawozdanie opiekuna prawnego, należy skompletować dokumenty potwierdzające to, co napisaliśmy w sprawozdaniu. Ważne więc będą tu rachunki, faktury, dokumentacja medyczna, rachunki za zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego, rachunki za dodatkową opiekę pielęgniarki, pomocy domowej, rehabilitanta, w sprawozdaniu należy też ująć rachunki za zakup odzieży i obuwia.

Podobne wyszukania:

  • sprawozdanie do sądu opiekuna prawnego
  • sprawozdanie z opieki prawnej do sądu
  • wzór sprawozdania do sądu opiekuna prawnego
  • przykładowe sprawozdanie opiekuna prawnego
  • sprawozdanie opiekuna prawnego druk do sądu

Podobne wzory:

1 opinia dla Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej WZÓR

  1. Kamil Zagórski

    polecam pism wszystko okej

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *