Ugoda alimentacyjna – wzór

10,00 

Jak napisać ugodę alimentacyjną? ugoda, aby była skuteczna i zgodna z prawem, musi spełniać pewne warunki. Ugoda odnośnie alimentów jest dokumentem, który umożliwia polubowne zobowiązania się jednego z rodziców do łożenia na dziecko stałej comiesięcznej kwoty bez konieczności występowania do sądu z pozwem o alimenty przez drugiego rodzica.

Stosując nasz wzór ugody alimentacyjnej, będziesz mieć pewność, że Zobowiązany do płacenia alimentów rodzic, będzie dokonywać stałych systematycznych i terminowych wpłat na rzecz dziecka.

Ugodę należy sporządzić w dwóch egzemplarzach i podpisać przez obie strony.

Kategorie: ,

Czym jest ugoda alimentacyjna? dobrowolna umowa alimentacyjna (bo i tak ją nazywamy) jest dokumentem, który jasno określa wysokość alimentów, które zobowiązany do ich płacenia będzie wpłacać na konto dziecka lub jego opiekuna, w przypadku gdy dziecko nie jeszcze pełnoletnie.

Ugoda alimentacyjna to polubowne ustalenie wysokości comiesięcznych alimentów i terminu ich wpłaty (np. do każdego 10. dnia miesiąca). Ugoda taka niesie za sobą wiele plusów, jednym z najistotniejszych jest uniknięcie pozwu o alimenty, lub jeśli alimenty były już zasądzone przez sąd, to osoba dotąd niepłacąca ich, uniknie konsekwencji związanych z niealimentacją (Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji).

Podpisanie ugody alimentacyjnej przez obie strony kończy wszelkie spory bez konieczności angażowania sądu, prokuratury, czy komornika.

Co więcej, dzięki ugodzie alimentacyjnej strona uprawniona do alimentów oraz strona zobowiązana do ich płacenia unikną dodatkowych kosztów sądowych, a przede wszystkim załatwią sprawę od ręki, zamiast wyczekiwania na kolejne rozprawy sądowe, przeciągające się w miesiące…

Umowa alimentacyjna między małżonkami lub byłymi partnerami powinna zawierać szereg niezbędnych elementów i powinna pełnić rolę ochronną obydwóch stron (uprawnionego do alimentów i zobowiązanego do ich płacenia). Jeśli umowa alimentacyjna zawierać będzie treści niezgodne z prawem lub dążące do obejścia przepisów, ugoda zostanie uznana za nieważną. Dlatego jej treść musi być zgodna z obecnie obowiązującym prawem.

Stosując nasz wzór ugody alimentacyjnej, masz pewność, że treść ugody jest zgodna z prawem i nie będzie naruszać interesów żadnej ze stron oraz że zgodna będzie z zasadami współżycia społecznego. Czym tak właściwie jest ugoda? jasno na jej temat wypowiada się art. 917 Kodeksu cywilnego, który mówi, że:

Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.

Jak obliczyć wysokość alimentów przy ugodzie? Umowa o alimenty musi wskazywać konkretną kwotę alimentów, które co miesiąc będą wypłacane. Jeśli obie strony poszłyby do sądu, by ten zasądził alimenty, sąd przy ustalaniu ich wysokości wziąłby pod uwagę wszystkie wydatki rodzica związane z utrzymaniem dziecka. Ustalając więc wysokość alimentów między sobą, należy przyjąć tę samą strategię.

PS. jeśli występujesz do sądu z pozwem o alimenty, musisz przedstawić sądowi zestawienie wydatków na dziecko, wzór takiego zestawienia pobierzesz tutaj: Zestawienie wydatków alimenty wzór.

Mam nadzieję, że nasz wzór wniosku o ugodę alimentacyjną w 100% spełni wasze oczekiwania.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Ugoda alimentacyjna – wzór”

Twój adres email nie zostanie opublikowany.