Ugoda w sprawie kolizji drogowej wzór

(3 opinie klienta)

15,00 

Jak napisać ugodę w sprawie kolizji drogowej? ugoda po stłuczce powinna w swojej treści zawierać okoliczności zajścia zdarzenia, określenie miejsca i daty stłuczki, powstałych uszkodzeń, wysokości odszkodowania, oświadczenie woli poszkodowanego o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń, oświadczenie sprawcy wypadku o wysokości jego bezspornego zobowiązania – itd.

Jest to dość ważne pismo, dlatego proponujemy skorzystać z przygotowanego przez nas wzoru ugody, który wystarczy pobrać, wydrukować i wypełnić oraz podpisać przez obie strony zajścia.

Kategorie: ,

Kolizja drogowa czy wypadek, jest zdarzeniem, które rodzi pewne roszczenia odszkodowawcze. Głównie chodzi tu o powstanie szkody w samochodzie (stłuczona lampa, wgnieciona karoseria, czy potłuczony zderzak), koszty holowania, konieczność wynajęcia auta zastępczego itd. Bywa też, że nie tylko samochód doznaje uszkodzeń, kolizja bowiem może też spowodować również uszkodzenie ciała.

Bez względu jednak na wielkość uszkodzeń, sprawca wypadku oraz poszkodowany mogą sporządzić między sobą ugodę w sprawie kolizji drogowej, która przewidywać będzie wynagrodzenie na rzecz poszkodowanego w kolizji wpłatę określonej w umowie kwoty jako zadośćuczynienie lub odszkodowanie.

Oświadczenie zapłaty za szkodę należy sporządzić w formie pisemnej, stronami takiego dokumentami będą oczywiście poszkodowani w wypadku. Co bardzo ważne, ugoda w sprawie kolizji powinna zawierać oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń przez poszkodowanego.

Poszkodowany, podpisując ugodę z sprawcą kolizji nie będzie miał prawa dochodzić swoich praw na innej płaszczyźnie.

Sporządzając ugodę w sprawie kolizji drogowej, osoba poszkodowana w wypadku oraz jego sprawca muszą wynegocjować między sobą wysokość kwoty, która stanowić będzie zadośćuczynienie.

Pisemna ugoda ze sprawcą wypadku bądź kolizji stanowi solidne zabezpieczenie interesów obu stron, a wycofanie się z ugody będzie niemożliwe dla żadnej ze stron, chyba że któraś strona udowodni, że podpisała ugodę – będąc w błędzie. Tutaj należy powołać się na artykuł 918 paragraf 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), który mówi, iż:

§ 1. Uchylenie się od skutków prawnych ugody zawartej pod wpływem błędu jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy błąd dotyczy stanu faktycznego, który według treści ugody obie strony uważały za niewątpliwy, a spór albo niepewność nie byłyby powstały, gdyby w chwili zawarcia ugody strony wiedziały o prawdziwym stanie rzeczy.

Tylko na podstawie tego przepisu można wycofać się z ugody w sprawie kolizji drogowej.

Dodać jeszcze należy, że najczęściej na podpisaniu ugody zależy sprawcom wypadku lub kolizji, bo to oni właśnie stracą zniżkę OC jako sprawcy wypadku. Likwidacja szkody bez OC będzie więc jedynym wyjściem z sytuacji dla sprawcy stłuczki, który chce zachować dotychczasową wysokość składek OC.

Co więcej, rozwiązanie problemu bez udziału ubezpieczyciela może zaoszczędzić obu stronom kolizji wiele stresu i czasu spędzonego na rozmowach z ubezpieczycielem. Sporządzona ugoda po kolizji drogowej, będzie stanowić oświadczenie o przyjęciu pieniędzy za szkodę na rzecz poszkodowanego.

Podobne wyszukania: kolizja ugoda wzór

3 opinie dla Ugoda w sprawie kolizji drogowej wzór

 1. Waldek44

  Wszystko ok, wzór dostałem od razu na adres e-mail.

  • Grzegorz Szwaciński

   Dzięki Waldku za pozytywną opinię – polecamy się na przyszłość!

 2. Kamil Durkiewicz

  ok polecam

 3. Grzegorz Drzemała

  pismo spełniło moje oczekiwania

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *