Umowa przedwstępna na wykonanie usługi – wzór

(1 opinia klienta)

15,00 

Umowa przedwstępna na wykonanie usługi może zabezpieczyć terminowe wykonanie usługi przez wykonawcę. Nie można bowiem zaprzeczyć, że większość firm np. w branży remontowo-budowlanej ma problemy z terminowym rozpoczęciem zamówionych prac, co w konsekwencji może prowadzić do powstania opóźnień w podjęciu planowanego przedsięwzięcia lub wejścia do nowo zakupionego mieszkania.

Umowa przedwstępna na wykonanie usługi zawierająca zapis o karze umownej będzie odpowiednią motywacją również dla zamawiającego, który może czuć respekt przed rezygnacją z zamówionej usługi z przyczyn innych, niż te od niego niezależnych. W tym miejscu dodać należy, że roszczenie o wypłatę kary umownej ustalonej w umowie przedwstępnej nie będzie zasadne, jeśli nie dojdzie do wykonania umowy w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych tj. choroba.

Niniejsza umowa powinna zostać zawarta na piśmie w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. Jeśli nie wiesz, jak przygotować umowę przedwstępną, pobierz profesjonalnie przygotowany wzór umowy przedwstępnej na wykonanie usługi.

Umowa jako forma zabezpieczenia

Zamawiając wykonanie usługi bez względu na branże, można obawiać się o terminowość jej wykonania. Z uwagi na powyższe, warto zabezpieczyć się, zawierając odpowiednie porozumienie. W przypadku zlecenia będzie to umowa przedwstępna na wykonanie usługi. W treści umowy należy dokładnie opisać zakres zleconych prac oraz wskazać planowany termin ich rozpoczęcia i zakończenia.

Dla zabezpieczenia niezmienności ceny za usługę warto również i te zawrzeć w treści umowy. Można jednak zaznaczyć, że ta może ulec zmianie w określonych proporcjach np. maksymalnie o 10%. Umowa przedwstępna na wykonanie usługi może przewidywać karę umowną. Alternatywnie, zamiast kary umownej strony mogą zawrzeć zapis o zadatku lub zaliczce.

Niemniej jednak w tym przypadku, należy rozważyć interes obu stron – trzeba pamiętać o konsekwencjach niewywiązania się z umowy przedwstępnej. Dla celów dowodowych przedmiotowa umowa powinna zostać zawarta na piśmie w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

Jeśli nie wiesz, jak przygotować niniejszą umową, pomocnym może okazać się przygotowany przez nas wzór umowy przedwstępnej na wykonanie usługi.

Koniecznie przeczytaj:

1 opinia dla Umowa przedwstępna na wykonanie usługi – wzór

  1. Maja Wiejchrzyk

    polecam wzór umowy

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *