Umowa rezerwacyjna najmu mieszkania WZÓR

(4 opinie klienta)

15,00 

Pobierz przygotowany przez nas wzór umowy rezerwacyjnej wynajmu mieszkania.

Jak napisać umowę rezerwacyjną najmu mieszkania? umowa rezerwacyjna najmu mieszkania jest bardzo ważnym etapem finalizacji podpisania finalnej umowy najmu, bowiem umowa ma za zadanie zabezpieczyć interesy obu stron przyszłej umowy najmu i przede wszystkim dać pewność najemcy, że  mieszkanie nie zostanie wynajęte.

Wynajmujący zyskuje wtedy pewność, że najemca jest prawdziwie zainteresowany wynajmem lokalu, a najemca będzie mieć pewność, że lokalu spod nosa nie sprzątnie mu inna osoba poszukująca lokum w tym samym rejonie.

Wstęp

Umowa rezerwacyjna wynajmu mieszkania to umowa przyrzeczona, której rolą jest rezerwacja mieszkania i zobowiązanie najemcy oraz wynajmującego do podpisania w określonym terminie właściwej umowy najmu.

Warto pamiętać też, że umowa rezerwacyjna mieszkania przeważnie zawiera sankcje, które poniesie wynajmujący lub najemca w związku z niewywiązaniem się z transakcji.

Przygotowany przez nas gotowy do pobrania wzór umowy rezerwacyjnej najmu mieszkania zawiera wszelkie niezbędne informacje i klauzule, które pozwolą obu stronom przejść ten etap bezspornie i bezpiecznie.

Umowa nadaje się dla mieszkania z rynku pierwotnego i wtórnego

Umowa rezerwacyjna zabezpieczeniem dla wynajmującego i najemcy

Umowę rezerwacyjną stosuje się coraz częściej, w większości przypadków do podpisania umowy rezerwacyjnej skłaniają właściciele mieszkań, by mieć pewność co do szczerych intencji przyszłych najemców.

W końcu najemca poszukujący mieszkania w danym rejonie miasta potrafi obejrzeć dziennie nawet kilka lokali, właściciele mieszkań mający tego świadomość, chcą “złapać” najemcę i zabezpieczyć się umową rezerwacyjną.

Swoją drogą, w niektórych przypadkach, kiedy np. najemcy zależy na wynajęciu konkretnego lokalu w konkretnej dzielnicy miasta, umowa rezerwacyjna najmu mieszkania może zyskać przychylność samego najemcy i umożliwić mu zarezerwowanie mieszkania, którym jest bardzo zainteresowany.

Co powinna zawierać umowa rezerwacyjna mieszkania?

Umowa rezerwacyjna najmu mieszkania, aby była skuteczna i wywoływała odpowiednie skutki prawne, musi zawierać w treści minimum elementów i klauzul pełniących funkcję zabezpieczenia interesów każdej ze stron umowy rezerwacji mieszkania.

Najważniejszymi elementami umowy przedwstępnej są zapisy dotyczące praw i obowiązków każdej ze stron!

Ponadto w przypadku podpisania umowy rezerwacyjnej lokalu koniecznie określić należy rodzaj najmu, zatem czy będzie to:

 • najem zwykły,
 • najem okazjonalny,
 • czy najem instytucjonalny

Umowa przedwstępna powinna również zawierać informacje dotyczące przedmiotu umowy, a więc określenie:

 • adresu lokalu,
 • jego powierzchni,
 • wysokości czynszu,
 • wysokości opłaty rezerwacyjnej,
 • wysokości kaucji za mieszkanie,
 • okresu trwania umowy przyrzeczonej,
 • itd.

Ciekawym zapisem umowy rezerwacyjnej może być również zapis mówiący o konkretnym terminie, w jakim najemca musi wprowadzić się do mieszkania, a w przypadku wynajmującego, konkretnym terminie w którym mieszkanie powinno zostać przygotowane do wynajmu i udostępnione najemcy.

Ostatnim etapem jest podpisanie umowy rezerwacyjnej najmu i opłata rezerwacyjna na rzecz właściciela mieszkania.

Zalicza i zadatek elementami umowy przedwstępnej

W umowie rezerwacyjnej powinien również znaleźć się zapis dotyczący opłaty rezerwacyjnej, czy będzie nią zaliczka, czy zadatek oraz jego wysokość.

Jeśli w przypadku umowy przedwstępnej wynajmu mieszkania zabezpieczeniem będzie zadatek, to gdy warunki umowy nie zostaną zrealizowane zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie, zadatek przepada.

Jeśli jednak podpisując umowę rezerwacyjną, zdecydujemy się na zaliczkę, to nie przepadnie ona w przypadku niezrealizowania zapisów umowy i będzie do zwrotu ze strony właściciela.

Dla pewniejszego zabezpieczenia postanowień umowy lepszym rozwiązaniem jest zawsze zadatek, ponieważ jeśli jedna ze stron nie wywiąże się z warunków umowy, zadatek przepada, lub należy zwrócić go w podwójnej wysokości! to sprawia, że obie strony rzetelniej podchodzą do wywiązania się z takiej umowy rezerwacji mieszkania.

Ustne ustalenia nic nie dają!

Jednym z największych błędów wynajmujących i najemców są ustne ustalenia, na podstawie których obie strony podejmują dalsze czynności związane wynajęciem mieszkania.

Ustna umowa rezerwacyjna nie zobowiązuje żadnej ze stron do wywiązania się z ustalonych szczegółów transakcji i żadna ze stron nie może żądać zadośćuczynienia w przypadku niewywiązania się z warunków umowy przez którąś ze stron ustnej umowy rezerwacyjnej.

Często przecież bywa, że osoby poszukujące mieszkania do wynajęcia dzwonią żywo zainteresowane wynajmem i rezerwują je na odległość, nawet nie oglądając mieszkania.

Mija kilka dni i wciąż nikt nie pojawia się nawet na oględziny mieszkania, po kilku dniach wynajmujący denerwuje się, dlaczego jeszcze mieszkanie stoi puste.

Okazuje się, że wcześniej zainteresowany najemca albo unika kontaktu, ignorując nas zupełnie lub znalazł inne mieszkanie w innej lokalizacji i tam podpisał umowę rezerwacyjną, a następnie finalną umowę najmu.

Właścicielowi mieszkania pozostaje ponownie uaktywnić ogłoszenie na portalach ogłoszeniowych i rozpocząć proces poszukiwania najemcy od nowa.

Najbardziej znienawidzone przez wynajmujących są przecież pustostany, bo mieszkanie nie przynosi wtedy zysku, a dodatkowo generuje straty (czynsz do administracji nadal trzeba płacić prawda?).

Skutecznym rozwiązaniem wtedy może okazać się umowa rezerwacyjna wynajmu mieszkania, której wzór zakupisz i pobierzesz w górnej części artykułu oraz opłata rezerwacyjna.

Podsumowanie

Na czym polega umowa rezerwacyjna najmu mieszkania? jest to pisemne zobowiązanie się obu stron (najemcy i wynajmującego) do podjęcia określonej czynności prawnej (zawarcia umowy najmu) w określonym terminie.

Umowa rezerwacyjna nie przenosi jednak prawa własności do mieszkania na żadną ze stron, jest tylko zobowiązanie i nie należy mylić tych dwóch aspektów.

Umowa rezerwacyjna wynajmu lokalu koniecznie musi zostać sporządzona na piśmie i powinna zawierać podpisy obu stron umowy, bez podpisów umowa przedwstępna jest nieważna.

Oznacza to, że najemca i wynajmujący muszą fizycznie spotkać się i niemożliwe jest podpisanie umowy rezerwacyjnej na odległość!

Ponadto umowa rezerwacyjna zawiera w treści sankcje w postaci konsekwencji za niewywiązanie się z umowy. Najczęstszą formą sankcji jest oczywiście utrata zadatku wpłaconego jako zabezpieczenie wykonania umowy.

Na koniec zaznaczyć trzeba, że umowa rezerwacyjna stanowi świetne zabezpieczenie nie tylko dla wynajmującego, ale także i dla najemcy.

Co ważne istnieją dwa typy umów rezerwacyjnych:

 1. Umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej
 2. Umowa rezerwacyjna bez elementów umowy przedwstępnej, tak zwana “umowa czysta”.

Ta ostatnia nie jest formalnym zobowiązaniem do zawarcia umowy właściwej kupna sprzedaży i daje możliwość każdej ze stron wycofać się z transakcji w dowolnym momencie bez utraty opłaty rezerwacyjnej, dlatego należy jej unikać, bo interesy obu stron nie są w żaden sposób zabezpieczone!

Umowy rezerwacyjne to umowy których nie regulują żadne konkretne przepisy prawne, umowy takie jednak opierają swoje istnienie głównie o przepisy kodeksu cywilnego.

4 opinie dla Umowa rezerwacyjna najmu mieszkania WZÓR

 1. Waryńska Maria

  szybko i sprawnie mogę polecić dokument!

 2. Piotr Chałka

  pobrałem umowę, wszystko okej.

 3. Jarosław Rapeła

  super

 4. Klaudia Bustamante

  szybko i sprawnie

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *