Upomnienie pracownika za niewłaściwe zachowanie wzór

(1 opinia klienta)

10,00 

Kategoria:

Upomnienie pracownika za niewłaściwe zachowanie to uprawnienie pracodawcy nadane mu wprost przez ustawodawcę, wynika bowiem z przepisów kodeksu pracy. Zgodnie z zapisem art. 100 kp pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych.

Ponadto pracownik powinien przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.

Inne obowiązki pracownika to dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia, zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach oraz przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Za złamanie wyżej wymienionych reguł pracodawca może zastosować upomnienie pracownika za niewłaściwe zachowanie. Dla celów dowodowych upomnienie powinno mieć miejsce na piśmie. Pomocnym może okazać się wzór upomnienia pracownika za niewłaściwe zachowanie.

1 opinia dla Upomnienie pracownika za niewłaściwe zachowanie wzór

  1. Dariusz Czkalski

    wzór upomnienia ok polecam

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany.