Uzasadnienie wniosku o pozwolenie na broń myśliwską – wzór

(2 opinie klienta)

15,00 

Mam nadzieję, że przygotowany przez nas wzór uzasadnienia wniosku o pozwolenie na broń myśliwską pomoże Ci w napisaniu odpowiedniego uzasadnienia do wniosku o broń myśliwską!

Kategoria:

Jak napisać uzasadnienie wniosku o pozwolenie na broń myśliwską? w uzasadnieniu powinno znaleźć się kilka obowiązkowych elementów, aby uzasadnienie spełniło wszystkie formalne wymogi.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego uzasadnienia, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, do którego pobrania gorąco zachęcam!

Oprócz uzyskania zaświadczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań, a także zdania egzaminu teoretycznego jak i praktycznego z posługiwania się bronią, warunkami niezbędnymi do ubiegania się o pozwolenie na broń myśliwską są:

  • ukończenie 21 lat (lub 18 lat – w przypadku broni do celów łowieckich lub sportowych, o ile z wnioskiem wystąpi w imieniu zainteresowanego szkoła, organizacja sportowa, PZŁ lub stowarzyszenie obronne);
  • posiadanie stałego miejsca pobytu na terytorium RP;
  • niekaralność za jakiekolwiek przestępstwa umyślne oraz określone w ustawie przestępstwa nieumyślne.

Natomiast sporządzając wniosek o pozwolenie na broń myśliwską, nie wystarczy samo wskazanie celu jej posiadania.

Trzeba pamiętać, że organ, który rozpatrywać będzie Twój wniosek, nie jest zainteresowany wydawaniem na lewo i prawo pozwoleń na broń!

Dlatego tak ważne w obliczu tych okoliczności staje się właściwe i wyczerpujące uzasadnienie wniosku o pozwolenie na broń myśliwską.

Art. 10. [Warunki wydania pozwolenia na broń]

1.Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.

2.Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:

3)łowieckich;

…dalej czytamy:

3. Za ważną przyczynę, o której mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:

2)posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów – dla pozwolenia na broń do celów łowieckich;

2 opinie dla Uzasadnienie wniosku o pozwolenie na broń myśliwską – wzór

  1. Ludwik Deszek

    wszystko ok

  2. Mariusz Topka

    OKEJ

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *