Wezwanie do usunięcia wad przez dewelopera – wzór

(1 opinia klienta)

15,00 

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego skutecznego wezwania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma do dewelopera o usunięcie usterek.

Jak napisać wezwanie do usunięcia wad przez dewelopera? Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zwana potocznie ustawą deweloperską nakłada na dewelopera obowiązek przeniesienia prawa własności lokalu wolnego od wady prawnych i fizycznych.

Jeżeli w czasie odbioru dojdzie do ujawnienia wad, deweloper zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, doręczyć nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach, lub w terminie 30 dni wady usunąć.

Po bezskutecznym upływie wyżej wskazanych terminów nabywca powinien wystosować wezwanie do usunięcia wad przez dewelopera pod rygorem odstąpienia od umowy. Dla swej skuteczności wezwanie do usunięcia wad przez dewelopera powinno zostać przygotowane na piśmie i doręczone bezpośrednio deweloperowi lub wyznaczonej przez niego osobie (np. pełnomocnikowi lub pracownikowi) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jeśli nie wiesz, jak napisać wezwanie do dewelopera, pomocnym może okazać się przygotowany przez nas wzór wezwania do usunięcia wad przez dewelopera.

1 opinia dla Wezwanie do usunięcia wad przez dewelopera – wzór

  1. Eryk Dopieralski

    Pismo ok, można pobierać, pozdrawiam

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *