Wezwanie do zapłaty czynszu – wzór

(1 opinia klienta)

15,00 

Aby ułatwić Ci sporządzenie wezwania do zapłaty, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wezwania do zapłaty czynszu za mieszkanie bądź lokal.

Kategoria:

Wezwanie do zapłaty czynszu za mieszkanie lub lokal użytkowy jest żądaniem spełnienia świadczenia pieniężnego, które kieruje wynajmujący do najemcy, który spóźnia się z zapłatą za czynsz. Wezwanie do zapłaty czynszu musi zawierać w swojej treści niezbędne elementy takie choćby, jak: określenie stron umowy najmu, wysokość czynszu, wyznaczony ostateczny termin zapłaty za czynsz, nr rachunku bankowego, a także klauzulę dotyczącą konsekwencji niewywiązania się najemcy z zapłaty należności w wyznaczonym terminie.

Wezwanie do zapłaty zaległego czynszu, w przypadku gdy lokatorami są małżonkowie, powinno być skierowane do obojga małżonków, nawet jeśli w umowie widnieje tylko jeden małżonek.

Co ciekawe, wezwanie do zapłaty czynszu można skierować do każdej pełnoletniej osoby zamieszkującej w naszym lokalu. Jeśli więc dla przykładu będzie to małżeństwo, z dwójką pełnoletnich dzieci, to wezwanie do zapłaty można skierować do każdego z dzieci.

Warto w tym miejscu powołać się na art. 688(1). § 1. kodeksu cywilnego

§ 1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

§ 2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

UWAGA: wezwanie do zapłaty za spóźniony czynsz należy koniecznie wysłać listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie odbioru będzie bowiem bardzo przydatne do obliczania terminu wyznaczonego do zapłaty. Natomiast potwierdzenie wysłania wezwania do zapłaty, przyda się gdy zdecydujesz się na pozew o zapłatę czynszu najmu. Sąd wtedy potrzebować będzie potwierdzenie, że najemca otrzymał przedsądowe wezwanie do zapłaty czynszu.

Dochodzenie zaległego czynszu za wynajem mieszkania przed sądem – nie jest wcale trudne. Jeśli więc pomimo wezwania do zapłaty najemca nie uregulował zaległości z tytułu czynszu, masz prawo skierować sprawę do sądu.

Jeśli wartość zaległego czynszu nie przekracza łącznie kwoty 10.000 zł, to Sąd skieruje sprawę do trybu uproszczonego. Czym jest tryb uproszczony? tryb ten charakteryzuje się tym, że powód składa pozew o zapłatę czynszu na specjalnie przygotowanym formularzu.

Tryb uproszczony określa też wysokość opłaty od pozwu, którą jako powód będziesz musieć uiścić:

  • roszczenie do 2.000 złotych – opłata 30 złotych,
  • roszczenie od 2.000 złotych do 5.000 złotych – opłata 100 złotych,
  • roszczenie od 5.000 złotych do 7.500 złotych – opłata 250 złotych,
  • i roszczenie na ponad 7.500 złotych – opłata 300 złotych.

Do pozwu należy jako załącznik dołączyć dowód na to, że jesteśmy właścicielem nieruchomości (odpis aktu notarialnego, odpis z KW mieszkania), oraz dowód na to, że z najemcą łączy nas stosunek najmu mieszkania (tutaj dołączyć należy umowę najmu lokalu). W dalszej kolejności do pozwu dołączasz wezwanie do zapłaty czynszu razem z potwierdzeniem nadania lub odbioru listu, który wysłany był do najemcy.

Warto pamiętać o tym, że dochodząc zapłaty spóźnionego czynszu, można domagać się również zapłaty odsetek. Jeśli umowa najmu nie przewiduje konkretnej stawki odsetek za zwłokę w płatności czynszu, możesz domagać się zasądzenia przez Sąd odsetek ustawowych.

Jeżeli pozew o zapłatę czynszu spełnia wszystkie wymogi i nie zawiera żadnych braków formalnych, Sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu uproszczonym. Po 2 tygodniach nakaz zapłaty uprawomocni się i nakaz otrzyma klauzulę wykonalności, w tym momencie możesz udać się do komornika, by wszcząć egzekucję komorniczą.

Podobne wzory pism:

1 opinia dla Wezwanie do zapłaty czynszu – wzór

  1. VBB

    Polecam wzór pisma, szybka transakcja.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *