Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia wzór

15,00 

Jak napisać wezwanie do zapłaty wynagrodzenia? wezwanie jeśli nie będzie spełniać formalnych wymagań, prawdopodobnie zostanie zignorowane przez pracodawcę. Dlatego koniecznie należy dopilnować, aby w wezwaniu znalazły się wszystkie niezbędne elementy, które sprostają wymogom stawianym dla takich pism.

Aby ułatwić Ci odzyskanie wynagrodzenia, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wezwania do zapłaty wynagrodzenia. Wzór wezwania wystarczy pobrać, wydrukować i uzupełnić danymi, a następnie już tylko dostarczyć pismo pracodawcy osobiście lub drogą listowną (listem poleconym).

Kategoria:

Pisemne wezwanie do zapłaty wynagrodzenia jest pierwszym krokiem do odzyskania zaległej pensji. Brak wypłaty wynagrodzenia w terminie jest naruszeniem podstawowego prawa pracownika i stanowi poważne naruszenie prawa.

Brak wynagrodzenia od pracodawcy jest naruszeniem art. 22 Kodeksu Pracy, który jasno mówi, że:

“§ 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.”

Niewypłacenie pensji przez pracodawcę to także naruszenie art. 94. ustęp 5 Kodeksu Pracy:

“Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

(…) 5) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie;”

Ponadto za niewypłacenie pracownikowi wynagrodzenia w terminie, pracodawcy grozi kara grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł, jasno o tym mówi art. 282 kodeksu pracy.

Wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia to pierwszy krok, jaki podejmiesz. W wezwaniu warto przytoczyć artykuły, które łamie pracodawca nie wypłacając pensji na czas. Warto też zagrozić pracodawcy wysłaniem skargi do PIP na brak wynagrodzenia.

Skargę do PIP na brak wynagrodzenia należy wysłać, dopiero gdy pracodawca ignoruje pierwsze pismo, jakim jest powyższe Wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia. Wezwanie do pracodawcy koniecznie wysyłamy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, aby mieć dowód, że staraliśmy się odzyskać należne wynagrodzenie.

Jeśli ani wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia, ani skarga do PIP nie przyniosą skutków, należy rozważyć złożenie pozwu do Sądu pracy, pozwu o zapłatę bądź też złożenie wniosku do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o wypłatę wynagrodzenia.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *