Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o dokonanych wpłatach i stanie zaległości

(2 opinie klienta)

15,00 

Jak napisać pismo do komornika o stanie zadłużenia? aby komornik nie zignorował takiego wniosku, muszą się w nim znaleźć niezbędne informacje wraz z oświadczeniem woli, która dotyczyć będzie ujawnienia stanu zadłużenia na dzień złożenia niniejszego wniosku.

Aby ułatwić Ci powzięcie informacji na temat stanu zadłużenia u komornika, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wydrukowania wzór pisma.

Pobierając wzór pisma do komornika o stan zadłużenia, jesteś w stanie dowiedzieć się, ile jeszcze pozostało Ci do spłaty zadłużenia, które egzekwuje od Ciebie komornik na zlecenie wierzyciela.

Jako dłużnik masz prawo do informacji od komornika o wysokości zadłużenia, ponieważ jesteś stroną postępowania egzekucyjnego, komornik więc nie może odmówić Ci udzielenia takiej informacji.

Jasno o tym mówi art. 763 Kodeksu postępowania cywilnego:

§ 1. Komornik zawiadamia stronę o każdej dokonanej czynności, o której terminie nie była zawiadomiona i przy której nie była obecna, i na jej żądanie udziela wyjaśnień o stanie sprawy.

Pismo do komornika o stanie zadłużenia należy koniecznie złożyć na piśmie, pismo można dostarczyć do kancelarii komorniczej osobiście, lub wysłać listownie na adres komornika. Co bardzo ważne: wniosek do komornika o udzielenie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego i stanie zadłużenia należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Komornik, otrzymując wniosek do komornika o udzielenie informacji o aktualnym stanie zaległości, powinien niezwłocznie odpowiedzieć na Twoje pismo drogą pocztową, we wniosku możesz także poprosić komornika o wyszczególnienie wpłat, jakich dokonało się na spłatę zadłużenia u komornika.

Niestety w większości przypadków komornicy nie zaprzątają sobie głowy informowaniem dłużnika odnośnie wysokości zadłużenia pozostającego do spłaty, dlatego taką informację dłużnik może uzyskać wyłącznie na swój pisemny wniosek.

Jeśli jednak komornik nie odpowiada na Twoje pismo, należy złożyć na komornika pisemną skargę. Wzór skargi na komornika <–pobierzesz tutaj.

Jeśli natomiast komornik nie prowadzi już postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika, ten może złożyć wniosek do wierzyciela o stan zadłużenia. Wniosek należy przesłać na adres wierzyciela listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Podobne:

2 opinie dla Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o dokonanych wpłatach i stanie zaległości

  1. Awiczci

    pismo ok polecam

  2. Karol Wojdyński

    wszystko się zgadza

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *