Wniosek mieszkańców o remont drogi WZÓR

(1 opinia klienta)

15,00 

Kategoria:

Niestety wielokrotnie naprawa dróg gminnych i powiatowych znajduje się na samym końcu listy inwestycji zaplanowanych przez właściwe władze. Powyższe przekłada się na okoliczność, że mieszkańcy mniejszych miejscowości lub osiedli mają problem ze swobodnym poruszaniem się, lub dojazdem do miejsca zamieszkania. Największe problemy sprawiają koleiny i wybrzuszenia na pasach jezdni, niewłaściwe utwardzenie dróg oraz brak chodników i tras dla osób poruszających się na rowerach.

Niemniej jednak mieszkańcy mogą podjąć starania, by odpowiednie władze znacznie wcześniej zajęły się podległymi im drogami. W tym celu należy przygotować i złożyć wniosek mieszkańców o remont drogi. Przedmiotowy wniosek powinien przybrać formę pisemnej petycji lub żądania.

Warto również podjąć starania, by wniosek mieszkańców o remont drogi podpisała jak największa liczba osób. Niniejsze pismo w zależności od tego, kto jest zarządcą drogi, należy złożyć we właściwej gminie, starostwie, urzędzie wojewódzkim lub w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jeśli nie wiesz, jak przygotować żądanie o naprawę drogi, pobierz rzetelnie przygotowany wzór wniosku mieszkańców o remont drogi.

Podobne wzory pism:

1 opinia dla Wniosek mieszkańców o remont drogi WZÓR

  1. Krzysztof Jawor

    Polecam wzór pisma

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *