Wniosek o blokadę alkoholową wzór

(2 opinie klienta)

15,00 

Jak napisać wniosek o blokadę alkoholową? wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową nie jest prostym w sporządzeniu pismem, ponieważ w piśmie powinno znaleźć się wiele informacji, które umożliwią Sądowi przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Ponadto każde pismo składane do sądu, powinno spełniać wymogi dla pism procesowych, aby ułatwić Ci napisanie wniosku o blokadę alkoholową i skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, przygotowaliśmy stosowny wzór pisma.

Aby móc starać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, pobierz przygotowany przez nas wzór wniosku o blokadę alkoholową. Składając taki wniosek, poprosisz sąd o wcześniejsze pozwolenie na prowadzenie pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie pojazdu mechanicznego wyposażonego w blokadę alkoholową można złożyć dzięki art. 182a Kodeksu Karnego Wykonawczego, który mówi, że:

Zmiana wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów:

§ 1. Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 przedstawiciel skazanego § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Wniosek taki złożyć można po spełnieniu jednego z poniższych warunków:

 • jeśli zakaz prowadzenia pojazdów wykonywany był przez okres co najmniej połowy orzeczonego zakazu,
 • jeśli minęło co najmniej 10 lat w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów.

Sąd po złożeniu przez Ciebie wniosku zbada, czy pozbawienie Cię prawa jazdy odniosło pozytywny skutek i czy swoim zachowaniem pokazałeś, że będziesz przestrzegać porządku prawnego.

Gdzie złożyć wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową? wypełniony wniosek złożyć należy do Sądu, który wydał wyrok skazujący. Wniosek nie podlega opłacie sądowej, zatem składając go, nie poniesiesz żadnych kosztów.

Jak napisać wniosek o blokadę alkoholową? we wniosku znaleźć się powinny m.in. takie informacje, jak:

 • oznaczenie wyroku skazującego za jazdę pod wpływem alkoholu,
 • oznaczenie Sądu, który wydał wyrok skazujący,
 • sygnaturę akt sprawy,
 • datę, w której wydano wyrok skazujący,
 • datę, w której prawo jazdy zostało zatrzymane,
 • itd.

Dlaczego należy podać datę, w której zatrzymano prawo jazdy, bądź datę, w której nastąpiło oddanie przez Ciebie prawa jazdy uprawnionemu organowi? ponieważ to od tej daty należy liczyć termin, w którym obowiązywał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jeśli więc zgodnie z prawem odczekać należy połowę wyroku, zanim złożymy wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową, to zakaz należy liczyć nie od momentu wydania przez sąd wyroku skazującego, a od dnia, w którym fizycznie zabrano nam prawo jazdy.

Co napisać w uzasadnieniu wniosku o blokadę alkoholową? uzasadnienie powinno zawierać okoliczności przemawiające na naszą korzyść, zatem podnieść należy wszelkie okoliczności, które mogą skłonić Sąd do udzielenia nam zezwolenia na prowadzenie pojazdów. Co konkretnie napisać w uzasadnieniu? możesz powołać się na:

 • konieczność zarobkowania jako kierowca,
 • duża odległość od miejsca pracy do miejsca zamieszkania,
 • konieczność dojazdów np. do szpitala na zabiegi, rehabilitację,
 • odwożenie dzieci do szkoły,
 • itd.

Podobne wzory pism:

2 opinie dla Wniosek o blokadę alkoholową wzór

 1. Radosław B.

  Pismo ok, bez wzoru nie dałbym rady tego napisać, nie ma szans…

  • Grzegorz Szwaciński

   Dzięki Radek!

 2. Mariusz K.

  dziękuję!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *