Wniosek o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym

15,00 

Wniosek o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym może złożyć osoba najbliższa dla aresztowanego (żona, dziecko, rodzic, rodzeństwo oraz osoba, z którą aresztowany pozostaje w związku) na podstawie zapisów kodeksu karnego wykonawczego. Przepisy niniejszego aktu prawnego pozwalają osobie zatrzymanej na korzystanie z telefonu zgodnie z regulaminem przyjętym przez organ, w którego dyspozycji pozostaje aresztowany.

Wniosek o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym należy złożyć do prokuratora, który nadzoruje śledztwo lub sądu jeżeli przeciwko aresztowanemu prokurator złożył akt oskarżenia. Organ rozpoznający wniosek o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym powinien udzielić zgody jeśli nie zachodzi uzasadniona obawa, że zostanie wykorzystana w celu bezprawnego utrudniania postępowania karnego lub do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa.

W przypadku odmowy udzielenia zgody na kontakt telefoniczny aresztowanemu przysługuje zażalenie – decyzję o odmowie kontaktu telefonicznego zaskarża nie wnioskodawca, lecz sam aresztowany. Zażalenie złożone przez wnioskodawcę zostanie z mocy prawa odrzucone bez rozpoznania.

Kategorie: ,

Wniosek o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym może złożyć członek rodziny lub inna osoba bliska. W zależności od etapu postępowania wniosek składa się do prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze lub do sądu, po złożeniu przez prokuratora aktu oskarżenia w sądzie.

Wniosek o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym nie wymaga obszernego uzasadnienia. W jego treści zawrzeć jednak należy dane osoby, która wnosi o kontakty oraz numer telefonu, pod którym kontakt ma być realizowany. Do czasu rozpoznania wniosku o wyrażenie zgody na kontakt telefoniczny, tymczasowo aresztowany może mieć ograniczony “dostęp” do świata zewnętrznego.

Zawsze jednak ma prawo do rozmowy z obrońcą lub pełnomocnikiem. Natomiast po otrzymaniu zgody na kontakt telefoniczny, tymczasowo aresztowany będzie mógł korzystać z telefonu jeden raz dziennie przez pięć minut. Za zgodą dyrektora aresztu czas rozmowy może zostać wydłużony. Aby mieć pewność, że tymczasowo aresztowany uzyska zgodę na kontakt z rodziną lub osobą bliską, warto sięgnąć po wzór wniosku o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym.

Podobne wzory:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *