Wniosek o przeprowadzenie kontroli skarbowej – wzór

(1 opinia klienta)

15,00 

Jak napisać wniosek o przeprowadzenie kontroli skarbowej? aby wniosek taki został w ogóle wzięty pod uwagę, powinno się w nim znaleźć minimum informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli podatkowej. Donosy niespełniające tych minimów, pozostaną bez rozpatrzenia.

Dlatego, aby ułatwić Ci napisanie takiego donosu do US, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wniosku o przeprowadzenie kontroli skarbowej.

Kategoria:

Wniosek o przeprowadzenie kontroli skarbowej jest pismem, które składa osoba trzecia, by organ podatkowy przeprowadził kontrolę podatkową podmiotu wskazanego we wniosku. Jeśli wniosek taki spełni minimum wymagań formalnych, Urząd Skarbowy sprawdzi, czy podmiot wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków podatkowych, wynikających z prawa podatkowego.

Większość wniosków o przeprowadzenie kontroli skarbowej pochodzi z niezidentyfikowanych źródeł, a wnioski takie przekazywane są do Urzędu Skarbowego w formie donosu do US. Przykładem takiego donosu może być np. donos do Urzędu Skarbowego na wynajem mieszkania.

Wyraźnie zaznaczyć trzeba, że kontrola skarbowa, jak mówi art. 282 ustawy Ordynacja podatkowa – zazwyczaj wszczynana jest z urzędu, a więc to Urząd Skarbowy podejmuje decyzję, czy skontrolować danego przedsiębiorcę bądź osobę fizyczną.

Niemniej jednak organ podatkowy otrzymując wniosek o przeprowadzenie kontroli skarbowej, może uznać donos za podstawę do wszczęcia kontroli, mimo że wcześniej kontrola taka nie była planowana.

Donos do Urzędu Skarbowego może więc być podstawą do przeprowadzenia kontroli po wcześniejszym przeanalizowaniu informacji, które zawarto w donosie.

Czy donos do Urzędu Skarbowego może być anonimowy? na ogół większość donosów do US jest anonimowa, w takich okolicznościach Urząd Skarbowy nie ma możliwości wezwania autora donosu w charakterze świadka celem dokładniejszego przesłuchania go w toku wszczętego postępowania (kontrola podatkowa lub kontrola karno-skarbowa).

Co więcej, panuje przekonanie, że Urząd Skarbowy zignoruje donos, jeśli nie znajdą się w nim dane autora donosu, jest to jednak nie prawda. US przeanalizuje każdy donos, bez względu na to, czy znajdują się w nim dane autora, czy też nie.

Każdy donos wpływający do organu podatkowego, zostaje wstępnie zweryfikowany przez pracownika specjalizującego się w tego typu zadaniach, a zadania takie realizują wyspecjalizowane komórki zajmujące się analizą i planowaniem. Dopiero po wstępnej analizie, donos do US przechodzi dalszą drogę do bardziej wnikliwej analizy.

Wstępne sprawdzenie informacji zawartych w donosie ma za zadanie odsiać donosy, których treść sprzeczna jest z danymi znajdującymi się w bazie danych, którą dysponuje Urząd Skarbowy.

Pracownik Urzędu skarbowego do analizy donosu wykorzysta różne narzędzia i będą to m.in.:

 • baza danych US,
 • dostępne rejestry,
 • Internet,
 • inne urzędy współpracujące z US,
 • oraz doświadczenie zawodowe pracownika.

Zatem każdy wniosek o przeprowadzenie kontroli skarbowej (zawiadomienie do US) jest sprawdzane i analizowane, po wstępnej analizie zawiadomienie trafia na dalsze etapy, których przejście skutkować będzie decyzją o wszczęciu kontroli podatkowej danego podmiotu.

1 opinia dla Wniosek o przeprowadzenie kontroli skarbowej – wzór

 1. TT.

  Wzór donosu do US jest ok, dziękuję.

  • Grzegorz Szwaciński

   Dziękujemy!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *