Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne – wzór

(1 opinia klienta)

15,00 

Jak napisać wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne? leczenie psychiatryczne bez zgody osoby chorej jest jak najbardziej możliwe, jeśli zachowanie chorego zagraża jego życiu i zdrowiu, bądź życiu i zdrowiu innych osób. Kto może złożyć taki wniosek? wniosek złożyć mogą: krewni w linii prostej, małżonek, rodzeństwo, osoba sprawująca opiekę bądź przedstawicie ustawowy.

Dla ułatwienia sporządzenia takiego wniosku przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o przymusowe leczenie psychiatryczne.

Kategoria:

Jak napisać wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne? przeważnie poddanie się leczeniu psychiatrycznemu wynika z woli osoby chorej, jednak zdarzają się sytuacje, w których osoba chora nie chce dobrowolnie zgłosić się na leczenie psychiatryczne, w takich właśnie okolicznościach można złożyć wniosek o udzielenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego.

Osoba bliska może więc złożyć wniosek do sądu rejonowego (wydział rodzinny i nieletnich), wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne składa się w sądzie właściwym według miejsca zamieszkania osoby chorej. Złożenie takiego wniosku nic nie kosztuje i jest całkowicie wolne od opłat sądowych.

Kiedy można złożyć takie wniosek? wniosek składa się, gdy zachowanie osoby chorej z powodu zaburzeń psychicznych zagraża jego życiu, bądź życiu innych osób (np. domowników). Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne można też złożyć w przypadku gdy osoba chora nie jest w stanie zaspokoić swoich własnych podstawowych potrzeb życiowych.

Jeśli osoba chora psychicznie ma w danej chwili atak agresji, można wezwać policję na interwencję, a nawet pogotowie jeśli doszło do naruszenia ciała osoby chorej bądź innych osób.

WAŻNE: Do wniosku o przymusowe przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, należy dołączyć świadectwo wydane przez lekarza psychiatrę (art. 30 uozp), w świadectwie znajdują się informacje dotyczące uzasadnienia potrzeb leczenia psychiatrycznego. Świadectwo wydaje lekarz psychiatra, jednak by je otrzymać, należy tego wyraźnie zażądać.

Jeśli nie jesteśmy w stanie otrzymać takiego świadectwa, należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) o wszczęcie postępowania w sprawie leczenia psychiatrycznego. Wtedy kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zwróci się z wnioskiem do lekarza psychiatry o wydanie zaświadczenia dotyczącego stanu zdrowia psychicznego osoby chorej.

Zaświadczenie od lekarza psychiatry ważne jest 14 dni od daty jego wydania, mając więc takie zaświadczenie, należy w miarę szybko złożyć wniosek do sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne.

Przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym na wniosek osoby bliskiej jest więc jak najbardziej możliwe, jasno mówi o tym Art. 29. Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Przyjęcie do szpitala osoby bez jej zgody – przesłanki

1.Do szpitala psychiatrycznego może być również przyjęta, bez zgody wymaganej w art. 22 przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego, osoba chora psychicznie:

1)której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego,bądź

2) która jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia.

2. O potrzebie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w ust. 1, bez jej zgody, orzeka sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania tej osoby – na wniosek jej małżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwa, jej przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę.

Podobne:

1 opinia dla Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne – wzór

  1. Maria Zawiło

    Czytelny i dobrze przygotowany wzór wniosku, polecam.

    • Grzegorz Szwaciński

      Dzięki za pozytywną opinię Maria!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *