Wniosek o remont drogi gminnej WZÓR

(3 opinie klienta)

15,00 

Jak napisać pismo o naprawę drogi gminnej? w piśmie koniecznie muszą znaleźć się elementy pozwalające zarządcy dróg na zlokalizowanie uszkodzonej drogi, a także samego wnioskodawcy / wnioskodawców.

Aby ułatwić Ci przygotowanie takiego skutecznego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o naprawę drogi gminnej.

Kategoria:

Jak napisać pismo o naprawę drogi gminnej? wniosek o remont drogi gminnej może złożyć każda osoba bądź firma, w której mniemaniu droga jest w złym stanie i naraża życie i zdrowie osób uczestniczących w ruchu drogowym.

Wniosek o naprawę drogi można również złożyć, gdy zły stan powierzchni naraża poruszające się po niej pojazdy na uszkodzenie.

Aby złożyć taki wniosek, oczywiście nie trzeba być mieszkańcem miejscowości przez którą biegnie droga!

Obowiązki zarządcy dróg są dość szerokie i należy do nich m.in. utrzymywanie drogi gminnej w należytym stanie technicznym. Zarządca dróg powinien dokonywać bieżących napraw powierzchni poprzez np. wypełnianie ubytków. Obowiązki zarządcy dróg rozciągają się również na przeprowadzanie prac remontowych, przebudowy czy też odnawianie/kładzenie nowej nawierzchni.

Szersze opracowanie tematu:

Jak napisać pismo do gminy w sprawie drogi? pismo takie może dotyczyć różnych aspektów, takich choćby jak remont drogi czy jej utwardzenie. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. obowiązkiem gminy jest utrzymanie dróg publicznych w dobrym stanie.

Oczywiście nie tylko o drogi publiczne gmina ma obowiązek dbać, w jej zasięgu są również chodniki, obiekty inżynierskie i inne elementy drogowe.

Mało tego, zarządca drogi musi wykonywać okresowe kontrole dotyczące stanu technicznego dróg, zarządca powinien również prowadzić tzw. Książkę drogi, a w razie złego stanu nawierzchni powinien interweniować, remontując niesprawny odcinek drogi, by zapewnić bezpieczne podróżowanie kierowcom, rowerzystom, pieszym i innym uczestnikom ruchu drogowego.

Czynności naprawcze jakie zarządca dróg powinien przedsięwziąć w zależności od stanu drogi to m.in.:

 • utwardzenie drogi,
 • wyprofilowanie jej,
 • remont ubytków nawierzchni,
 • ograniczenie prędkości na zepsutej drodze,
 • czasowe zamknięcie uszkodzonego odcinka.

Wniosek o naprawę drogi gminnej

Jak napisać wniosek o naprawę drogi gminnej? wniosek, aby został potraktowany z należytą uwagą, powinien zawierać szereg niezbędnych elementów, oraz powinien spełniać wszystkie wymogi formalne.

Budowa wniosku o naprawę drogi gminnej najlepiej, aby składała się z:

 • części w której określamy adresata i odbiorcę pisma,
 • części w której wystosowujemy swoją prośbę/żądanie i uzasadnienie,
 • z części która jasno i precyzyjnie określa odcinek drogi do naprawy,
 • z podsumowania i prośby o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Uzasadnienie wniosku o naprawę drogi gminnej powinno zawierać opis w którym wnioskodawca przedstawia zły stan drogi lub nawierzchni.

Warto zaznaczyć wtedy, że zły stan drogi gminnej powoduje nie tylko spowolnienie w ruchu drogowym na danym odcinku, ale też przyczynia się do wystąpienia niebezpieczeństw takich jak możliwość utraty przyczepności. Z tego względu remont drogi gminnej jest konieczny jak najszybciej.

Wniosek o utwardzenie drogi

Jak napisać wniosek o utwardzenie drogi gminnej? aby wniosek został rozpatrzony w normalnym trybie, bez wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych pismo o utwardzenie drogi powinno zawierać oprócz danych wnioskodawcy i odbiorcy, dane konkretnego odcinka drogi.

Należy więc wskazać od jakiej posesji do jakiej posesji drogę należy utwardzić. Warto też napisać jaki odległościowo będzie to odcinek drogi.

Dystans drogi do utwardzenia da zarządcy dróg możliwość określania budżetu jaki będzie wymagany, to z kolei przełoży się na szybsze rozpatrzenie pisma i finalne utwardzenie drogi.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by zaproponować zarządcy proponowany sposób utwardzenia drogi. Możemy nadmienić, że najlepiej, aby droga została utwardzona np.:

 • kruszywem,
 • gruzem,
 • dodatkową warstwą piasku,
 • mieszanką asfaltową,
 • itd.

Jednak końcową decyzję co do sposobu utwardzenia drogi podejmie i tak gmina, bez względu na to i tak warto zasugerować sposób utwardzenia drogi.

O czym jeszcze pamiętać? jeśli sąsiadujące z drogą posesje mają zrobione wjazdy na posesję np. z kostki brukowej, płyt, betonu itd., to składając wniosek o utwardzenie drogi, warto o tym wspomnieć, prosząc o niweletę drogi, czyli ograniczenie zmian wysokościowych nawierzchni jazdy.

Podsumowanie

Co zrobić gdy droga jest w złym stanie technicznym? w tym wypadku do gminy należy złożyć pismo, zwracając się z prośbą do zarządcy o remont drogi lub jej utwardzenie. Warto postarać się, aby wniosek poparli i podpisali inni mieszkańcy drogi, która ma być remontowana lub utwardzona.

Taki zbiorowy wniosek w formie petycji będzie miał mocniejszą siłę przebicia! wystarczy po prostu zebranie na wniosku choćby kilku podpisów innych mieszkańców.

Nie zmienia to jednak faktu, że każdy może napisać pismo o remont drogi gminnej i nawet nie trzeba przy remontowanej drodze mieszkać…

Należy także pamiętać, że remont drogi lub jej utwardzenie jest procesem długotrwałym, a zatem od złożenia wniosku, przez jego rozpatrzenie i rekonesans zarządcy drogi, do faktycznego wyremontowania lub utwardzenia drogi może minąć nawet kilka tygodni.

Z tego względu warto jak najszybciej się tym zająć.

UWAGA: W przypadku jedynie miejscowego braku przejezdności warto o tym wspomnieć w piśmie kierowanym do zarządcy drogi. Chodzi o przykładowe określenie między którymi posesjami droga wymaga remontu.

Podstawa prawna: art. § 20 ust. 11 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych: Do zarządcy drogi należy w szczególności: wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających nawierzchni drogi.

Podobne wzory pism:

3 opinie dla Wniosek o remont drogi gminnej WZÓR

 1. Eryk P.

  Wszystko ok, wzór wniosku dostałem od razu na adres e-mail.

 2. Karol Dziedzic

  polecam pismo

 3. Ludacrius

  ok

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *